...

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft zich over het budgettaire voorstel van het volgend jaar gebogen. Dat voorstel werd door de mutualiteiten, in overeenstemming met de zorgverleners, opgemaakt. Aan het einde van de discussie bleek dat de cruciale rol van de apotheker in de gezondheidssector overduidelijk is. "In ons gezondheidssysteem moet de farmaceutische zorg verder worden ontwikkeld om ten volle gebruik te maken van de toegevoegde waarde van de apotheker", onderlijnt het comité. "Gezien het nauwe contact tussen de apotheker en de patiënt kunnen wij een potentiële rol zien in het eventueel heroriënteren van de patiënt in functie van de klachten die hij aanbrengt. De apotheek is een van de grote toegangspoorten van de gezondheidszorg en de apotheker kan een grote rol spelen als hulp bij het vroegtijdig detecteren van chronische aandoeningen." Het is in dat kader dat het Verzekeringscomité van het Riziv suggereert om vanaf 2016 werk te maken van een herwaardering van het intellectuele werk van de apotheker door hem bijvoorbeeld in te schrijven in de vergoedingslijst voor specifieke taken (vb individuele geneesmiddelenbeoordeling, compliance en correct gebruik...). Voorrang gaat naar multidisciplinaire zorgtrajecten voor patiënten met polymorbiditeit, trajecten die nu in ontwikkeling zijn. Voor die opdracht zou een som van 25 miljoen euro ter beschikking worden gesteld (15 miljoen euro transfers en 10 miljoen euro die zouden moeten komen door besparingen in de geneesmiddelensector). In de praktijk zal vooral werk worden gemaakt van patiënten, ouder dan 75 jaar die minstens 7 geneesmiddelen (terugbetaald of OTC) per dag nemen. " Wij hebben deelgenomen aan de vergaderingen van het comité en we zien een duidelijke wil om in de sector te investeren, maar de discussies zijn nog altijd bezig ", zegt Alain Chaspierre. De secretaris-generaal van de APB wil ook onderlijnen dat het "dankzij een informele werkgroep is dat APB een zeer sereen klimaat voor de discussie met de mutualiteiten heeft kunnen scheppen. Blijft alleen nog de officiële reactie op de voorstellen van de overheid over..."