...

Dat er iets scheelt met de spreidingswet voor apotheken weet elke apotheker. Onze huisjuriste schreef er in 'de Apotheker' van juni trouwens een artikel over en in het volgend nummer van september komt er ook een open brief van een apotheker. De huidige wetgeving is complex en moeilijk toepasbaar en heeft meer achterpoortjes dan voordeuren. Minister De Block wil daarom met het FAGG, de APB en Ophaco bekijken hoe de vestigingswet opnieuw een 'werk'baar document kan worden : vereenvoudigd en duidelijk. Maar de initiële doelstelling van die vestigingswet moet zo goed mogelijk gevolgd worden, zegt minister De Block. " We moeten voorzien in een kwaliteitsvol en voldoende, maar niet overtallig aanbod van apotheken, met een goede regionale spreiding. " " Belangrijk is ook om de herziening van de vestigingswet te bekijken binnen de bredere context. Zo is de rol van apothekers op de eerste lijn in volle evolutie (bijv. apothekers verlenen steeds meer diensten zoals coaching, preventie, sensibilisering, ...), en ook de noden van de patiënt veranderen (bijv. groeiende betrokkenheid, vraag om advies en opvolging, meer chronische ziekten, ...). Dit zijn stuk voor stuk factoren waarmee we rekening willen houden bij het herbekijken van deze wet ", stelt de minister. De gesprekken bevinden zich nog in een beginfase. Er is dus nog een hele weg te gaan...