...

Het gezondheidszorglandschap is volop in verandering. De rol van de apotheker evolueert: digitalisering en automatisering zijn niet meer weg te denken uit onze praktijk, de overheid nodigt apothekers meer en meer uit tot participatie in allerlei projecten en er is een stijgende vraag van onze leden naar beroepsontwikkeling en opleidingen. Ook de beroepsverenigingen komen hierdoor voor een aantal belangrijke uitdagingen te staan. Binnen deze context namen de bestuursraden van het Brabants Apothekers Forum (BAF), de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA), het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV) en de Koninklijke Oost-Vlaams Apothekersgild (KOVAG) recent de beslissing om meer samen te werken, vooral op operationeel vlak. We anticiperen hiermee op de evoluties en de bijhorende uitdagingen. Op die manier zijn we in staat onze kennis en expertise aan te passen zodat die steeds aan de veranderende noden van de leden kunnen voldoen. Onze ambities De finale doelstelling van het samenwerkingsverband is om efficiëntiewinsten te realiseren en zo een nog betere en uitgebreidere dienstverlening aan te bieden. De deelnemende beroepsverenigingen worden als gelijkwaardige partners beschouwd. Samen bepalen we inhoud, beleid, strategie en toekomstvisie van het samenwerkingsverband.Wat verandert er voor de leden? Uw vereniging blijft uw vereniging. Daar verandert er niets. Dezelfde service blijft gegarandeerd, u mag minstens hetzelfde aanbod verwachten, we blijven uw lokaal aanspreekpunt. Door de samenwerking zullen we nog beter en sneller kunnen inspelen op de huidige evoluties en ons aanbod en de dienstverlening optimaal kunnen aanpassen.