...

Dat en nog veel meer kwam aan bod afgelopen zaterdagavond op de vijfde top van het Vlaams Apothekersnetwerk. Vertrekkende vanuit het heden werd er aan de tafels nagedacht over de toekomst van de Vlaamse officina-apotheker.Apothekers en apotheken staan anno 2019 onder druk. Er komt heel wat op ons af: digitalisering, hightech, vernieuwde businessmodellen... Het zakelijke, puur economische model en het vergoedingsmodel voor de apotheek heeft zijn grenzen bereikt. Vraag is wat ervoor in de plaats komt? En wat is daarvoor nodig? Op deze en andere vragen zochten 160 apothekers zaterdagavond op de VAN-top een antwoord, samen met achttien experts van binnen en buiten de sector. Apothekers zijn goed opgeleid om hun maatschappelijke rol als zorgverstrekkers uitmuntend te vervullen. Voor de patiënt krijgt de 'vermaatschappelijking' van de zorg bij de apotheker een vertrouwd en bekend gezicht. "De huisapotheker wordt stilaan een merk én een begrip. Dit label," aldus VAN-voorzitter apotheker Dirk Vos, "zal ervoor zorgen dat de patiënt er zich bewust van wordt dat hij voor meer dan alleen geneesmiddelen bij zijn apotheker terecht kan."Het nieuwe vennootschapsrecht maakt het apotheken en apothekers ook mogelijk om flexibel en op maat samen te werken. "Dat is in het belang van de patiënt en de apotheeksector," onderstreept VAN-directeur apotheker Hilde Deneyer. "Samenwerken doen we op maat en op het tempo van de apothekers. Tegelijk is het ook belangrijk om de nodige snelheid aan te houden." Deneyer wijst erop dat apothekers dikwijls geen tijd genoeg hebben om nieuwe dingen uit te proberen maar vaak ook moeilijk uit hun comfortzone komen. "De tafelgesprekken hebben dit wel getriggerd. Het is nu van belang en een uitdaging om verder te werken. In navolging van de VAN-top moeten de lokale apothekersverenigingen hiermee aan de slag te gaan. Een na-traject is nodig," aldus nog Hilde Deneyer.Meer over de VAN-top in de papieren editie van de Apotheker op 16 december.