...

Apothekers, verpleegkundigen, huisarts, kinesist, thuisverpleger... van eerstelijnszorgverleners, tot tweede lijn en zelfs zorgverleners in de residentiële zorg. Ze hebben allemaal, op aanzet en met goedkeuring van de patiënt, toegang tot een beveiligd digitaal platform zodat er meer informatie-overdracht is en dus ook meer samenwerking en minder administratie.