...

De grote voordelen van de test die de Vlaamse Overheid op dit moment gebruikt zijn:"De kosteneffectiviteit van ons bevolkingsonderzoek is aangetoond via een gezondheidseconomische analyse en bedraagt op 3000 euro per gewonnen gezond levensjaar", zegt het kabinet-Vandeurzen. Internationaal worden behandelingen met een jaarlijkse kost van 35 a 40.000€ reeds als kostenefficiënt aanzien.Gevraagd hoe Vandeurzen staat tegenover de tendens van meer zelftests in de apotheek zegt hij het volgende. " Technologische evoluties verhogen het aanbod van allerlei (goedbedoelde) initiatieven naar de burger. Als beleidsmakers moeten wij echter oog hebben voor de volksgezondheid. Het commercieel aanbieden van zelftesten aan de (globale) bevolking is daar mee te verzoenen als tegelijk voldaan is aan volgende voorwaarden: Minister Vandeurzen kant zich niet tegen de verkoop in de apotheek. "Het verbieden van de verkoop van zelftesten is niet haalbaar, en misschien niet wenselijk. Maar als overheid hebben we wel de taak om aan alle zorgaanbieders en de algemene bevolking juiste informatie te verschaffen over zelftesten.Wij beschikken over onvoldoende informatie om te oordelen of de test die nu aangeboden wordt door de apothekers even goed is als de test die wij gebruiken enerzijds en meer mensen zou kunnen bereiken anderzijds. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker is gestart eind 2013 en bereikt nu reeds 63 procent van de doelgroep."