...

Frankrijk heeft de resultaten van die Europese herevaluatie niet afgewacht en contra-indiceert het gebruik van metoclopramide tot de leeftijd van 18 jaar. Het versterkt bovendien de waarschuwingen in verband met de ongewenste effecten bij volwassenen (o.a. tardieve dyskinesie bij langdurige behandeling, ernstige bradycardie bij intraveneuze toediening) in de wetenschappelijke bijsluiter en de publieksbijsluiter. Uit Frans onderzoek van de risico-batenverhouding bij kinderen en adolescenten blijkt dat de evidentie rond de doeltreffendheid bij nausea en braken bij deze leeftijdsgroepen zwak is en de ongewenste effecten (vooral extrapiramidaal) frequent. Daarom heeft het Frans Geneesmiddelenagentschap (AFSSAPS) expliciet de contra-indicatie voor kinderen en jongeren gesteld.