...

Onkelinx is tegen substitutie'. Dat bevestigt nog maar eens dat er geen politieke bijval is voor substitutie. De APB blijft hameren op het belang van VOS als oplossing voor een continuïteit van de behandeling en een snelle aflevering van het beoogde geneesmiddel