...

Dat is toch de mening van dokter Marc Moens van de Bvas. "Al in 2005, bij het toelaten van VOS, hebben heel wat apothekers dit aanzien als een signaal voor substitutie. Hierdoor werden heel wat therapeutische ongevallen veroorzaakt. In Europa alleen al tellen we jaarlijks 200.000 doden door medicatiefouten. Het initiatief van het FAGG om online vanalles te organiseren rond het VOS is op zich een nuttig initiatief. Het zal de arts toelaten om, àls hij een VOS wil opmaken, zijn weg te vinden. Maar in de hele opmaak van het document is geen enkele praktiserende arts gehoord. Nu zegt men dat men al sinds 2007 met dit document bezig is. Het moet dan wel een staatsgeheim zijn, want we hebben er niets van gehoord. Dat verwekt natuurlijk wrevel. Psychologisch en agogisch is dit een blunder van formaat, zeker naar de patiënt toe. Want wie zal uiteindelijk de verantwoordelijkheid opnemen? Wat als het fout gaat? Wie is er dan 'schuldig'? Ik weet dat wij hier nogal alleen in staan. Bij de Medicomut zijn wij - artsen - de enigen die tegen het substitutierecht hebben gestemd. En toch zal men van ons niet kunnen eisen dat we een VOS opmaken. Het VOS moet een mogelijkheid blijven die volgens de inschatting van de arts al dan niet wordt gebruikt."