...

Bij de regeringsvorming werd beslist dat de Medicomut volumemaatregelen zou kunnen voorstellen voor maagzuurremmers en anti-biotica. Pharma.be had het daar toen al moeilijk mee, temeer omdat er werd gedreigd dat, als de Medicomut daar tegen 31 januari niet in zou slagen, de voorschriften voor antimycotica en antibiotica verplicht VOS zouden worden, ook als de arts geen VOS zou afleveren. Het was een voorbarige angst. De Medicomut heeft wel degelijk een voorstel uitgewerkt dat volgens het RIZIV, de artsenvertegenwoordigers en de mutualiteiten van die aard was dat het aan de budgettaire doelstelling tegemoet zou komen. Alleen is dat voorstel prompt door minister Onkelinx van tafel geveegd. Dat wil zeggen dat het verplicht VOS voor antimycotica, antibiotica en PPI toch doorgang zal vinden. Bvas en Pharma.be eisen ordentelijk overleg. Ze garanderen wel het te behalen budgettair objectief. "Dit is geneesmiddelenbeleid op stuntelige wijze, louter gebaseerd op doctrinaire pistes en zonder acht te slaan op de aspecten volksgezondheid, kwaliteit van de zorg en aansprakelijkheid van de voorschrijvende arts. Het is dan ook verwerpelijk', stellen ze."