...

De hele redenering verscheen bij de Stichting Farmaceutische Kerngetallen en baseert zich op een eenvoudige rekensom. Een eerste vaststelling is de vraag naar farmaceutische zorg. Die is de laatste jaren sterker toegenomen dan het aanbod van apotheken. Nederland kent al tien jaar een zeer liberaal vestigingsbeleid. De eigenaar van een apotheek hoeft geen apotheker te zijn zo lang de geneesmiddelenverstrekking maar onder toezicht van een apotheker gebeurt. Door dat beleid hebben vooral farmaceutische groothandels apotheken opgekocht en apotheekketens georganiseerd. Het aantal apotheken nam dan ook toe van iets minder dan 1.600 in 2000 tot ruim 1.900 in 2008, of een gemiddelde stijging van 2,3 procent per jaar. In 2000 was elke apotheek nog goed voor de bevoorrading van 9.000 inwoners, maar omdat de Nederlandse bevolking minder is gegroeid dan het aantal apotheken, was in 2008 elke apotheek nog maar goed voor dienstverlening aan gemiddeld 7.800 burgers. Ter vergelijking: in België staat elke apotheek voor dik 2.000 burgers.