...

Eind januari was er al een aankondiging, maar nu is ook het tweede luik van het nationale plan om de kwaliteit van leven op het werk voor gezondheidswerkers te verbeteren voorgesteld. Minister Marisol Touraine hield eraan om het plan zelf voor te stellen.Het gaat om een zeer uitgebreid plan dat ervoor moet zorgen dat de gezondheidswerkers op een veiligere manier hun beroep kunnen uitvoeren en dat ze beter gewapend zijn tegen psychosociale risico's. De minister kadert alle initiatieven rond drie assen die samen 15 maatregelen herbergen.Om de risico's te verminderen moeten gezondheidsbeoefenaars niet alleen op de hoogte gebracht worden van die risico's, maar moet je hen ook vorming geven over dit onderwerp. De officiële kanalen die nu voor vorming instaan krijgen daarom als opdracht dat ze in de toekomst hun opleidingen ook in die richting moeten oriënteren. Touraine wil ook dat elke gezondheidsbeoefenaar zich laat opvolgen door een huisarts. Tot nog toe hadden alleen artsen de mogelijkheid om zich gratis en in alle discretie op bepaalde gezondheidscentra te laten onderzoeken. Die maatregel wordt uitgebreid naar alle gezondheidswerkers.Het groeiend aantal incidenten waarbij vrije beroepers geconfronteerd worden met fysiek of verbaal geweld zorgt ervoor dat vrije beroepers meer dan vroeger bang zijn als ze hun job uitoefenen. Daarom breidt Touraine een bestaand initiatief - de dispositieven gezondheid-veiligheid-justitie - uit tot 54 departementen. En er komt een telefonische hulplijn die zeven dagen op zeven, 24 uur per dag bereikbaar zal zijn voor alle vrije beroepers.De overkoepelende organisatie Soins au Professionels de Santé (SPS) is alvast tevreden. "Ons platform ontvangt nu al zes oproepen per dag en het verantwoord daarmee haar bestaan." Ook SPS pleit voor een betere en grondiger opleiding van gezondheidswerkers. De organisatie ontving de afgelopen vier maanden 704 oproepen waarvan 29 procent van verpleegkundigen, 24 procent van artsen en 5 procent van apothekers.Le Quotidien du Pharmacien