...

Dat de burger zomaar het patiëntendossier van de zorgverlener kan inkijken, is natuurlijk uit de lucht gegrepen. Maar het SumEHR, de rapporten uit ziekenhuizen die voor de patiënt open worden gesteld, een journaal met een tijdslijn,,... de burger kan vandaag heel wat van zijn medische gegevens inkijken.Ook voor de apotheker kan dat een belangrijk hulpmiddel zijn. De patiënt kan zijn medicatieschema inkijken, als hij er een heeft, het dagschema raadplegen, kijken welke medicatievoorschriften er nog open staan, nagaan of er problemen zijn met de beschikbaarheid van middelen, melding maken van bijwerkingen,....U kunt, mét de duidelijke toestemming van uw cliënt, misschien ook samen het dossier bekijken en uitleg geven bij het medicatieschema.Er zijn twee toegangspoorten voor uw cliënt naar zijn gezondheidsgegevens: de federale portaalsite mijngezondheid.be en het Vlaamse myhealthviewer.be. De burger kan zien met welke zorgverleners er een therapeutische relatie is geregistreerd, wie zijn gegevens heeft bekeken...Wil je de mogelijkheden (en beperkingen) van deze toepassingen leren kennen en nagaan hoe je dit als hulpmiddel kunt gebruiken, dan zijn de webinars van eenlijn.be zeker aanbevolen. Een webinar duur hoogstens een uurtje. Je kunt eraan deelnemen van waaruit je het beste past - je moet alleen zorgen dat je de nodige uitrusting hebt.Deelname is gratis maar je moet je wel van op voorhand inschrijven.Data en tijdstippen waarop deze webinars plaatsvinden vindt u op de website van eenlijn.be.Naast de webinars over het patiëntendossier voor de patiënt lopen er ook webinars over het elektronisch voorschrijven, en over hoe u verder kunt werken wanneer het e-health uitvalt. Over de nieuwe regels met betrekking tot het elektronisch voorschrijven kunt u ook een e-learningpakket volgen: Ipsa-leden kunnen daarover op deze website terecht, en Kava-leden op Meduca.