...

AZ Herentals, de Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen, het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuiderkempen en de Kempische Farmaceutische Kring slaan de handen in elkaar en vragen meer aandacht voor het belang van een persoonlijke medicatielijst die de patiënt steeds bij zich heeft. Ze roepen iedereen op om na te gaan welke medicatie men neemt en dit in een duidelijk schema te laten zetten door alle hulpverleners van de eerste en tweede lijn. Bovendien stimuleren ze samen met éénlijn.be het correct en veelvuldig gebruik van Vitalink door alle zorgverleners in de Kempense regio. Dit is een systeem waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen.Huisarts Marc Verheyen: 'Patiënten nemen vaak veel verschillende geneesmiddelen en voedingssupplementen. Het komt regelmatig voor dat ze de naam van deze medicijnen niet kennen of ze op een verkeerd tijdstip innemen. Welke producten een invloed op elkaar hebben, dat weten patiënten al helemaal niet. De verschillende generieken die ondertussen op de markt zijn, maken de verwarring vaak nog groter.' Daarom vindt de huisarts dat er meer aandacht moet zijn voor het thema thuismedicatie. 'Een medicatieschema biedt de patiënt, zijn omgeving en de zorgverleners een duidelijk overzicht van de medicatie die hij dagelijks zou moeten nemen en op welk tijdstip, en is als dusdanig een meerwaarde voor de patiëntveiligheid. De huisapotheker, huisarts en het ziekenhuis spelen een evenwaardige rol om ervoor te zorgen dat het schema van de patiënt op punt staat. Maar ook de patiënt heeft hierbij een verantwoordelijkheid. Hij moet zijn medicatieschema bij elk contact met een zorgverlener bij zich hebben.'Wanneer een patiënt in een ziekenhuis wordt opgenomen, is zijn medicatieschema een belangrijke bron van informatie voor de artsen, verpleegkundigen en apothekers in het ziekenhuis. Ziekenhuisapotheker Sofie Peeters: 'In het ziekenhuis werken we met een vast gamma aan geneesmiddelen, waardoor er regelmatig alternatieve medicatie voorzien moet worden voor opgenomen patiënten. Voor de continuïteit van de therapie is het van belang dat we een volledig overzicht hebben van welke medicatie een patiënt thuis gebruikt. Het is moeilijk om de correcte informatie te achterhalen wanneer een patiënt geen medicatieschema op zak heeft. Bovendien is een goede communicatie tussen huisartsen, apothekers, patiënten en ziekenhuismedewerkers onontbeerlijk om te werken aan een veilige zorg.'Omdat de wisselwerking tussen de verschillende zorgpartners zo belangrijk is, werd dit project door zowel huisartsen, apothekers als ziekenhuis samen uitgewerkt. Apotheker Toon jr. Van Schoubroeck: 'Veel huisapothekers zijn vragende partij voor een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. De apotheker heeft immers een totaalbeeld van de medicatie die de patiënt neemt. Dit project is een mooie opportuniteit om deze samenwerking uit te bouwen en te optimaliseren. Bovendien werd onlangs het concept huisapotheker ingevoerd door Minister van Volksgezondheid Maggie de Block. Via dit pact wordt de apotheker versterkt in zijn rol als zorgverlener in de eerste lijn. Deze multidisciplinaire werkgroep is zeker en vast een erg mooie en belangrijke aanvulling.'Medisch directeur van AZ Herentals, dr. Bart Bohy vult aan: 'De meerwaarde van een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners heeft een grotere impact dan de "som" van de verschillende afzonderlijke delen. 1+1+1 is hier zeker meer dan 3. Samen met de huisartsen en apothekers staan we op één lijn en streven we naar een betere en veiligere zorg voor de patiënt.' 'In onze werkgroep stimuleren we de patiënt om zijn dossier mee in eigen handen te nemen. We verdelen posters en informatiefolders met als thema: Weet u wat u slikt? Hierop leggen we duidelijk uit wat het belang en de werkwijze is van een persoonlijke medicatielijst. We raden patiënten sterk aan deze bij elk contact met hun zorgverlener voor te leggen. Zo heeft iedereen de juiste informatie en kan elke aanpassing worden geregistreerd. Op ons multidisciplinair symposium op 28 maart in 't Schaliken in Herentals roepen we alle apothekers, huisartsen en ziekenhuisartsen op om mee te werken aan patiëntveiligheid. We zoeken samen naar oplossingen om iedereen te laten werken via Vitalink. Dat is een systeem waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. Maar nog niet alle ziekenhuizen, huisartsen en apothekers gebruiken het systeem en de software is niet overal up-to-date. Hierbij roepen we de hulp in van éénlijn.be om ook na het symposium opleidingen voor artsen en apothekers in de regio te voorzien.'