...

Dit is met zijn honderdtal bladzijden geen brochure die je even in je handtas wegmoffelt. Het is niet bedoeld als een cursus, maar wel als een degelijk naslagwerk waarin de apotheker een antwoord vindt op alle vragen van reglementaire aard die bij de uitoefening van zijn beroep naar voren kunnen komen. De samenstellers van de brochure hebben er ook voor gekozen om breder te gaan dan alleen het aanbieden van informatie die voor de apotheker zelf belangrijk is. Hij krijgt ook uitleg over zaken die de patiënt aanbelangen, die de patiënt hem kan vragen of waarin hij de patiënt kan adviseren. Via een gedetailleerde inhoudstafel en een index kan de (beginnende) apotheker onmiddellijk het onderwerp dat hem aanbelangt, terugvinden. Zes delen De brochure omvat zes delen. Eerst en vooral is er een toelichting bij de administratieve aspecten van het beroep zoals opleiding, erkenning, responsabilisering en overeenkomsten. In een tweede deel wordt de apotheker nog eens duidelijk uitgelegd hoe ze de verstrekkingen moeten aanrekenen. Een derde deel gaat volledig over het voorschrift en in een vierde deel wordt de verzekering voor geneeskundige verzorging vanuit het standpunt van de patiënt bekeken. Onderdelen zoals verzekerbaarheid, prijs van de geneesmiddelen, MAF, rechten en patiëntendossier komen er uitgebreid aan bod. Adressenbestand In het vijfde deel wordt uitgelegd hoe de apotheker contact kan opnemen met het Riziv en met de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC). Het zesde deel bevat de adressen van de provinciale geneeskundige commissies. In een extra bijlage wordt het FAGG voorgesteld. De brochure wordt in printversie verspreid, maar kan ook online worden geraadpleegd op www.riziv.be - zorgverleners - individuele zorgverleners - apothekers - algemene informatie - infobox. De onlineversie wordt wanneer nodig onmiddellijk bijgewerkt.