...

De laatste bestuursvergadering van de Westvlaamse Apothekersvereniging stond ook in het teken van de verlenging van het lidmaatschap van VAN. Tijdens de vergadering werd gezocht naar een atnwoord op de vraag wat VAN voor de apotheker in zijn dagdagelijkse werking betekent en aan welke voorwaarden VAN moet voldoen om tegemoet te komen aan de verwachtingen. Het debat werd heftig gevoerd, het resultaat was duidelijk: het bestuur kan het besluit van de Algemene Vergadering niet negeren en om consequent te zijn, moet de Westvlaamse het lidmaatschap bij VAN stopzetten. Het is niet wachten tot eind 2019 om te bekijken of het lidmaatschap vernieuwd wordt voor 2020 want al eind maart komt de Algemene Vergadering van de Westvlaamse opnieuw bij elkaar met 'VAN' als agendapunt.De Westvlaamse heeft deze beslissing aan haar leden meegedeeld. Apothekers die dat wensen kunnen op individuele basis toetreden tot VAN.