...

Dit is Belgisch... Het nieuwe remuneratiesysteem is voor een heel groot stuk de bevoegdheid van minister van Volksgezondheid Onkelinx. Voor een groot stuk, maar niet helemaal. De nieuwe vergoeding voor apothekers zal immers uit twee delen bestaan: een basishonorarium van 3,88 euro voor elk afgeleverd geneesmiddel en een economische marge van 6,04 procent op de prijs van de fabrikant, verhoogd met 2 procent boven de 60 euro. Kabinet-Q En was het nu toch wel zo dat, terwijl die ministerraad vol overgave zijn handtekening zette, de onderhandelingen op het kabinet-Q eigenlijk nog niet waren afgelopen omdat er, net op dat moment, nog een andere piste werd bewandeld waardoor de economische marge niet alleen procentueel, maar ook voor een deel vast zou bepaald worden. Voor de goede orde: die piste werd uiteindelijk verlaten.... Weliswaar bijna een week nadat de ministerraad de hele vergoedingshervorming had goedgekeurd. Er verandert dus niets aan de plannen zoals ze eigenlijk ook al aan de apothekers zijn meegedeeld. Het ministerieel besluit gaat dus naar de Raad van State voor een definitieve doorlichting en het Riziv is al volop aan het rekenen geslagen.