...

Internationaal heeft onze gezondheidszorg een goede naam. Ze wordt gemaakt en gedragen door mensen. De vraag is: door wie? Wie zijn opinion en decision-makers in de gezondheidszorg? Wie heeft met andere woorden, op de een of andere manier impact op het gezondheidsbeleid zoals dat er vandaag uitziet? En hoe verhouden de actoren zich meer bepaald tot elkaar? Precies om die vragen te beantwoorden, stelde Artsenkrant/Le Journal du Médecin in samenwerking met De Apotheker/Le Pharmacien en HealthCare Magazine (Nl./Fr.) een ranking samen van de invloedrijkste personen in de Belgische gezondheidszorg. Meer bepaald vroegen onze redacties 300 stakeholders uit de gezondheidszorg om hun persoonlijke top 10 door te sturen. Op basis van die puntentelling ontstond een top 100. Dat populaire Maggie (De Block), minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, de ranking aanvoert, is geen verrassing. Met in totaal 1.312 punten steekt ze er wel torenhoog bovenuit. Ze laat de tweede in de stand ver achter zich. Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, scoort 757 punten en de nummer drie, Ri De Ridder, leidend ambtenaar van de dienst Geneeskundige verzorging van het Riziv, heeft zowat 800 punten minder dan De Block. Opvallend is de achtste stek voor de bekende Gentse gezondheidseconoom Lieven Annemans. Ook opmerkelijk: het aantal Franstalige Belgen vooraan is op één hand te tellen. De enige Franstalige in de top tien is dokter Jacques de Toeuf, voorzitter van het grootste artsensyndicaat. Grote afwezigen zijn de ziekenfondsen. Waar Marc Justaert (CM) en Guy Peeters (socmut) tien jaar geleden allebei nog stevig aanwezig waren in de top 10, is er anno 2016 na de zogenaamde wissel van de wacht niemand meer te bespeuren. Volgens de stemmers bepalen vooral mannen hoe onze gezondheidszorg eruit ziet. Bij de eerste 25 namen merken we slechts twee (!) vrouwen op. Naast Maggie De Block noteren we enkel Natalie Eggermont (plaats dertien), spoedarts-in-opleiding en voorzitster van Climate Express.