...

De Prijs van 'de Apotheker' is een prijs, speciaal voor u. Apothekers zijn veel te vaak veel te bescheiden. Op hun eigen terrein doen ze de mooiste dingen: eigen softwareprogramma's, zetpillen met twee afgeronde kanten, allergietabellen...