...

Transparantie, duidelijkheid en eenduidigheid. Dat zijn de kernwoorden van het nieuwe witboek. Het 39 bladzijden dikke document moet de basis vormen voor verdere en betere samenwerking met alle zorgverleners, de patiënt en de overheid. Het Witboek Farmacie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de visie en het beroep van apotheker beschreven. In het tweede deel gaat men dieper in op achtergronden en strategische acties. Volgens KNMP was er nood aan dit witboek. Ook in Nederland is immers het apothekersberoep aan verandering toe en moet het zich aanpassen aan een veranderende maatschappij. Medicatieveiligheid, medicatietrouw en -overdracht worden steeds belangrijker. Maar er is ook de vergrijzing waardoor de behoefte aan een kwalitatief hoogstaande zorg voortdurend toeneemt. Het Witboek legt de nadruk op de samenwerking tussen de apotheker en alle partijen in de zorgsector, niet alleen artsen en eerstelijnszorgers, maar ook overheid en universiteiten. De maatschappelijke context waarin de apotheker moet werken, is immers veranderd en de apotheker moet zich aanpassen. Alle partijen moeten in het verhaal stappen, anders is het gedoemd om te mislukken. Het Witboek bevat ook een soort deontologische code, net zoals wij die hier in België al kennen. Die is dan ook vrijwel gelijklopend, al benadrukken de Nederlanders dat de apotheker verplicht is om bij te dragen aan wetenschappelijk praktijkonderzoek, gericht op het verbeteren van de zorg voor de individuele patiënt.