Moeten we ons binnenkort zorgen maken wanneer we een infectie hebben en ons afvragen of antibiotica (AB) wel zullen helpen? Zoals we weten, neemt antibioticaresistentie toe en als we niet voorzichtig zijn, riskeren we terug te keren naar de jaren '30 toen infecties, die nu eerder onschuldig zijn geworden, vaak fataal eindigden. Tegenwoordig is het niet langer zeldzaam om patiënten te zien die lijden aan een courante infectie (prostatitis, pyelonefritis...) met Escherichia coli die resistent is tegen alle antibiotica die oraal beschikbaar zijn.

Het plaatsen van botbreuken, courante chirurgische ingrepen, chemotherapie, diergeneeskunde... De moderne geneeskunde is sterk afhankelijk van antibiotica, en daarom benadrukken preventiecampagnes hoe belangrijk het is om hun nutteloos gebruik te verminderen, om de toename van deze resistentie af te remmen.

Antibioticumbewakers

De campagne 'Antibiotic Guardians' moedigt iedereen aan, het grote publiek, boeren en dierenartsen en dokters om 'Bewakers van het goed gebruik van antibiotica' te worden. Ze roept apothekers in het bijzonder op om zich in te zetten op vier punten:

1. nakijken of de antibioticavoorschriften in overeenstemming zijn met de lokale richtlijnen;

2. wanneer een patiënt zich aandient met een infectie van de luchtwegen zoals keelpijn, hoest, griep, verkoudheid, hem of haar het natuurlijke verloop van de ziekte uitleggen en hoe de symptomen te behandelen;

3. bij elk voorschrift voor antibiotica de patiënt informeren over de dosis en de duur en hoe deze AB correct in te nemen en ook te vragen de niet-gebruikte AB's naar de apotheek terug te brengen zodat ze veilig kunnen worden vernietigd;

4. patiënten met een voorschrift voor antibiotica aanmoedigen om deel te nemen aan de campagne 'Antibiotic Guardians'.

Het publiek wordt inderdaad uitgenodigd om actief deel te nemen aan deze bewustmakingscampagne. Zo wordt de mensen gevraagd om geen antibiotica aan hun arts te vragen, vooral in geval van griep, keelpijn, hoest of verkoudheid, maar zich tot de apotheker te wenden die hen zal uitleggen hoe ze deze symptomen kunnen verlichten. Wanneer het griepvaccin wordt aangeboden, wordt de mensen ook aangeraden om dit te accepteren.

De tweede tip is om de AB precies te gebruiken zoals voorgeschreven, ze nooit te bewaren voor later en nooit aan iemand anders te geven. En, ten slotte, om de boodschap over het correct gebruik van geneesmiddelen ook te verkondigen aan vrienden en familie.

Bijzondere aandacht gaat uit naar studenten (algemene sensibilisering, vooral in verband met handhygiëne) en leerkrachten die worden gevraagd om te praten over AB-resistentie in wetenschapslessen (via de BAPCOC-website, e-Bug.eu) en studenten aan te moedigen om Antibiotica Guardians te worden. Veetelers en zelfs eigenaars van gezelschapsdieren worden doelgericht benaderd.

Kostbare antibiotica

De campagne maakt deel uit van de Wereldweek voor goed gebruik van antibiotica, georganiseerd door de WGO, die sinds 2015 elk jaar in november wordt gehouden. Het algemene thema wil aanzetten tot het gebruik van AB met de nodige voorzichtigheid. De nadruk ligt op bewustmaking en begrip van het fenomeen antimicrobiële resistentie, surveillance en onderzoek bevorderen, het aantal infecties verminderen, het gebruik van antimicrobiële middelen optimaliseren en duurzame inspanningen leveren om deze resistentie te bestrijden.

De goede oude slogan 'antibiotica zijn geen snoepjes' is nog steeds actueel en vat de gezondheidsboodschap goed samen.

Een wereld zonder microben is niet mogelijk. We moeten daarom leren om ermee te leven en vanuit dit oogpunt is het naleven van hygiënevoorschriften van essentieel belang, zonder in de val te trappen om antiseptica te pas en te onpas te gebruiken (ook vaak een probleem tegenwoordig).

Sommigen gaan nog verder met de verheerlijking van antibiotica: ze worden gebruikt net als andere geneesmiddelen, terwijl ze heel verschillend zijn en eerder zouden moeten worden opgenomen in de lijst van werelderfgoed van de mensheid. In plaats daarvan blijven we ze elke dag banaliseren. Mogelijkheden die op dit vlak verbetering zouden moeten brengen, zijn de betere diagnose van besmettelijke ziekten (snelle tests), aflevering per eenheid waardoor verspilling en verkeerd gebruik (zelfmedicatie) worden voorkomen of, indien de waarde van iets bepaald wordt door de prijs, ze veel duurder verkopen.

antibioticguardian.com

who.int

Beleidsnota BAPCOC 2014-2019

www.gebruikantibioticacorrect.be

antibiotic.ecdc.europa.eu

Europa wil antibiotica-resistentie afremmen

Op 25 oktober keurde het Europees Parlement een nieuwe reglementering goed die het gebruik van antibiotica op landbouwbedrijven beperkt om geneesmiddelenresistente bacteriën uit de menselijke voedselketen uit te sluiten. Ze beoogt ook bepaalde antibiotica voor te behouden voor humaan gebruik en innovatie aan te moedigen. Ten slotte moeten geïmporteerde levensmiddelen voldoen aan de EU-normen en AB mogen niet worden gebruikt om de groei van dieren te bevorderen.

Dit akkoord moet nu door de Raad worden goedgekeurd vóór het officieel gepubliceerd wordt.

www.europarl.europa.eu

Chinolonen en fluorochinolonen: beperkt gebruik

Begin oktober heeft het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de EMA zich uitgesproken over het gebruik van AB van de klasse der chinolonen en fluorchinolonen: de eerste moeten uit de handel worden genomen (omdat ze vaak worden voorgeschreven voor infecties die er niet mee moeten worden behandeld of waarvoor minder gevaarlijke alternatieven bestaan) en de tweede zijn onderworpen aan strenge beperkingen (niet meer bij keelpijn, gastro-enteritis of lage urineweginfecties, noch voor mensen die al bijwerkingen hebben ervaren na inname van deze twee stoffen). Nu zullen deze bevindingen voor een definitieve beslissing worden overgemaakt aan de EMA- Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

www.ema.europa.eu

Moeten we ons binnenkort zorgen maken wanneer we een infectie hebben en ons afvragen of antibiotica (AB) wel zullen helpen? Zoals we weten, neemt antibioticaresistentie toe en als we niet voorzichtig zijn, riskeren we terug te keren naar de jaren '30 toen infecties, die nu eerder onschuldig zijn geworden, vaak fataal eindigden. Tegenwoordig is het niet langer zeldzaam om patiënten te zien die lijden aan een courante infectie (prostatitis, pyelonefritis...) met Escherichia coli die resistent is tegen alle antibiotica die oraal beschikbaar zijn.Het plaatsen van botbreuken, courante chirurgische ingrepen, chemotherapie, diergeneeskunde... De moderne geneeskunde is sterk afhankelijk van antibiotica, en daarom benadrukken preventiecampagnes hoe belangrijk het is om hun nutteloos gebruik te verminderen, om de toename van deze resistentie af te remmen.De campagne 'Antibiotic Guardians' moedigt iedereen aan, het grote publiek, boeren en dierenartsen en dokters om 'Bewakers van het goed gebruik van antibiotica' te worden. Ze roept apothekers in het bijzonder op om zich in te zetten op vier punten:1. nakijken of de antibioticavoorschriften in overeenstemming zijn met de lokale richtlijnen;2. wanneer een patiënt zich aandient met een infectie van de luchtwegen zoals keelpijn, hoest, griep, verkoudheid, hem of haar het natuurlijke verloop van de ziekte uitleggen en hoe de symptomen te behandelen;3. bij elk voorschrift voor antibiotica de patiënt informeren over de dosis en de duur en hoe deze AB correct in te nemen en ook te vragen de niet-gebruikte AB's naar de apotheek terug te brengen zodat ze veilig kunnen worden vernietigd;4. patiënten met een voorschrift voor antibiotica aanmoedigen om deel te nemen aan de campagne 'Antibiotic Guardians'.Het publiek wordt inderdaad uitgenodigd om actief deel te nemen aan deze bewustmakingscampagne. Zo wordt de mensen gevraagd om geen antibiotica aan hun arts te vragen, vooral in geval van griep, keelpijn, hoest of verkoudheid, maar zich tot de apotheker te wenden die hen zal uitleggen hoe ze deze symptomen kunnen verlichten. Wanneer het griepvaccin wordt aangeboden, wordt de mensen ook aangeraden om dit te accepteren.De tweede tip is om de AB precies te gebruiken zoals voorgeschreven, ze nooit te bewaren voor later en nooit aan iemand anders te geven. En, ten slotte, om de boodschap over het correct gebruik van geneesmiddelen ook te verkondigen aan vrienden en familie.Bijzondere aandacht gaat uit naar studenten (algemene sensibilisering, vooral in verband met handhygiëne) en leerkrachten die worden gevraagd om te praten over AB-resistentie in wetenschapslessen (via de BAPCOC-website, e-Bug.eu) en studenten aan te moedigen om Antibiotica Guardians te worden. Veetelers en zelfs eigenaars van gezelschapsdieren worden doelgericht benaderd.De campagne maakt deel uit van de Wereldweek voor goed gebruik van antibiotica, georganiseerd door de WGO, die sinds 2015 elk jaar in november wordt gehouden. Het algemene thema wil aanzetten tot het gebruik van AB met de nodige voorzichtigheid. De nadruk ligt op bewustmaking en begrip van het fenomeen antimicrobiële resistentie, surveillance en onderzoek bevorderen, het aantal infecties verminderen, het gebruik van antimicrobiële middelen optimaliseren en duurzame inspanningen leveren om deze resistentie te bestrijden.De goede oude slogan 'antibiotica zijn geen snoepjes' is nog steeds actueel en vat de gezondheidsboodschap goed samen.Een wereld zonder microben is niet mogelijk. We moeten daarom leren om ermee te leven en vanuit dit oogpunt is het naleven van hygiënevoorschriften van essentieel belang, zonder in de val te trappen om antiseptica te pas en te onpas te gebruiken (ook vaak een probleem tegenwoordig).Sommigen gaan nog verder met de verheerlijking van antibiotica: ze worden gebruikt net als andere geneesmiddelen, terwijl ze heel verschillend zijn en eerder zouden moeten worden opgenomen in de lijst van werelderfgoed van de mensheid. In plaats daarvan blijven we ze elke dag banaliseren. Mogelijkheden die op dit vlak verbetering zouden moeten brengen, zijn de betere diagnose van besmettelijke ziekten (snelle tests), aflevering per eenheid waardoor verspilling en verkeerd gebruik (zelfmedicatie) worden voorkomen of, indien de waarde van iets bepaald wordt door de prijs, ze veel duurder verkopen.