...

Niet alleen wordt het potentieel van een werkzame stof door de inzet van deze wormen veel sneller duidelijk, ook de totale ontwikkelkosten (gemiddeld 800 miljoen euro voor een nieuw medicijn) kunnen aanzienlijk dalen. Een ander winstpunt is dat het aantal proefdieren in latere testfases omlaag kan, zo stelt het Green Health Consortium. "Onze vinding betekent echt een doorbraak op het gebied van medicijninnovatie", leggen onderzoekers Steven van Helden en Marjolein Wildwater uit. "Nog te vaak komt pas tijdens het testen op proefdieren - en in een later stadium op mensen - naar voren dat een ontwerpmedicijn giftige effecten heeft of dat de werking blijkt tegen te vallen. Dat betekent vaak het einde van een innovatietraject, wat in feite verspilling van veel tijd, energie en geld is."Doorzichtig Het is niet zonder reden dat rondworm een cruciale rol speelt in het realiseren van de door Green Health beoogde efficiencywinst. "Deze worm is een ongewerveld organisme waarvan het dna sterk lijkt op dat van de meest gebruikte gewervelde proefdieren zoals muizen en ratten", verduidelijkt Wildwater. "De worm is bovendien doorzichtig waardoor onderzoekseffecten op alle orgaansystemen zichtbaar zijn." Deze nieuwe testmethode zorgt ervoor dat onderzoekers en bedrijven veel sneller een selectie kunnen maken uit de honderdduizenden stoffen die toegang bieden tot een nieuw geneesmiddel.