...

Vier kinderen, een vrouw, een officina, een afgewerkt project en nog plannen voor minstens tien andere projecten in zijn hoofd. Een dag heeft kennelijk meer dan 24 uur voor Patrick Meysen, apotheker in het Limburgse Peer. In 1985 is hij afgestudeerd en zeven jaar geleden startte hij zijn eerste projectje. Hij kon toen niet vermoeden dat deze kleine service zo uit zijn voegen zou barsten. "Zeven jaar geleden vond ik dat ik een aantal dingen moesten veranderen om de patiënt beter te kunnen dienen en het personeel in de apotheek beter te kunnen begeleiden in advies. De bijsluiters van geneesmiddelen zijn dikwijls slecht leesbaar. Ze zijn veel te klein, onduidelijk en te weinig patiëntgericht. Daarom besloot ik om die bijsluiters in de computer in te voeren, maar op een andere manier. Beter leesbaar, duidelijker, minder overladen en met de mogelijkheid voor professionelen - artsen en verpleegkundigen - om een stap verder te gaan. Tegelijkertijd heb ik een aantal protocollen opgesteld voor het personeel zodat elk personeelslid in de officina hetzelfde zou zeggen. Diabeteszorg was een van onze eerste." Het was maar een kleine stap om te bedenken dat het toch wel interessant zou zijn als alle patiënten en hulpverleners toegang zouden krijgen tot die informatie. "Naargelang iemand als patiënt, apotheker, verpleegkundige of arts ingelogd is, krijgt hij de voor hem specifieke informatie te zien. De apotheker bepaalt zelf wie toegang krijgt tot deze specifieke pagina's." Patrick en zijn vrouw Ria (een psychologe) staken toen al zowat 50 uur per week in de website. Weekends, nachten en vakanties werden in aangepaste bijsluiters, adviezen en protocollen gestoken. Ruim 5.000 ingevulde webpagina's zitten nu al in de site. "In 2007 begonnen wij ons dan ook af te vragen waarom wij zoveel tijd en energie staken in iets waar alleen wij, onze patiënten en 'onze' hulpverleners voordeel bij hadden. We werden bovendien alsmaar kritischer, alles moest beter. Ik krijg er de kriebels van als ik ergens een promotekst zie van bijvoorbeeld een inhalator waarbij die fout wordt gebruikt. We wilden een website die een verlengstuk moest zijn van de apotheek, niet zomaar een vrijblijvende site rond gezondheid. Alles wat op de site staat, moet gevalideerd worden. Professor apotheker Lies Leemans wilde voor die validatie instaan."