...

De discussie over de al dan niet schadelijkheid voor zeer kleine kinderen van terpenteenderivaten in zetpillen is al lang aan de gang. De Commissie voor kruidengeneesmiddelen heeft daar trouwens al een advies over uitgebracht. Dat advies moet nu worden uitgevoerd. Om kort te zijn: zetpillen op basis van essentiële oliën die bedoeld zijn voor de behandeling van kinderen die jonger zijn dan 30 maanden en die niet geregistreerd zijn, moeten van de markt. De enige zetpillen op basis van essentiële oliën die voor die kleintjes in de handel mogen worden gebracht, moeten geregistreerd en dus goed bevonden zijn. Alle zetpillen die aan die voorwaarde niet voldoen, zullen van de markt worden gehaald. Het is wel zo dat zetpillen op basis van essentiële oliën en met terpenteenderivaten voor kinderen, jonger dan 2,5 jaar, die op dit ogenblik nog in de rekken liggen, verder mogen verkocht worden. Zetpillen voor kinderen die ouder zijn dan 2,5 jaar moeten ook op die manier van een etiket zijn voorzien. Op dat etiket moet vermeld staan dat de zetpillen bedoeld zijn voor kinderen vanaf 30 maanden. www.fagg.be