Op 31 december 2017 (de meest recente beschikbare cijfers) telde ons land 17.824 apothekers met het recht om prestaties te verrichten. Eén op de vijf van hen was ouder dan 65.

Het Riziv maakte op vraag van de redactie nu ook een opdeling volgens geslacht: met 12.790 vrouwen en 5.034 mannen komen we uit op een percentage van meer dan 70% vrouwelijke apothekers. Dat is respectievelijk 2% meer en 2% minder dan een jaar voordien. We kunnen dus stellen dat de vervrouwelijking van het beroep zich voortzet.

Op 31 december 2017 (de meest recente beschikbare cijfers) telde ons land 17.824 apothekers met het recht om prestaties te verrichten. Eén op de vijf van hen was ouder dan 65.Het Riziv maakte op vraag van de redactie nu ook een opdeling volgens geslacht: met 12.790 vrouwen en 5.034 mannen komen we uit op een percentage van meer dan 70% vrouwelijke apothekers. Dat is respectievelijk 2% meer en 2% minder dan een jaar voordien. We kunnen dus stellen dat de vervrouwelijking van het beroep zich voortzet.