...

Het project 'Opening the future' staat onder leiding van Urbain Vandeurzen, voorzitter van de investeringsmaatschappij Gimv. In de raad van bestuur zetelen nog zes andere ondernemers die elk 100.000 euro tot 1 miljoen euro schonken. Het gaat om Hilde Laga (zakenadvocatenkantoor Laga), Ajit Shetty (ex-Janssen Farmaceutica), Désiré Collen (ThromboGenics), Martine Reynaers (Reynaers Aluminium), Frank Donck (Telenet) en Antoon De Proft (Imec). De zeven beperken zich niet tot schenkingen. Ze halen ook geld op bij andere vermogende families en gefortuneerde alumni. Het is de bedoeling om een netwerk uit te bouwen van mecenassen die persoonlijke schenkingen doen aan de KU Leuven. Het opgehaalde geld zal worden aangewend voor onderzoek naar onder meer autisme, ALS en Alzheimer.