...

Het leek even alsof de storm rond de opleiding van ziekenhuisapothekers wat geluwd was, maar dat is enkel schijn. De universiteiten hebben de opleiding willens nillens van 3 jaar naar 2 jaar teruggeschroefd maar over de financiering is er nog altijd onduidelijkheid. Louis Ide (N-VA) heeft de minister erover geïnterpelleerd. "Er is, wellicht om budgettaire redenen, gegoocheld met de invulling van deze opleiding, wat jammer is", zegt Ide. "Het zou spijtig zijn aan kwaliteit in te boeten, zeker voor ziekenhuizen die proberen om een goed geneesmiddelenbeleid te voeren en speciaal hiervoor een ziekenhuisapotheker in opleiding aangeworven hebben." Financiering Ide informeert niet alleen naar de inhoud van de opleiding, maar ook naar de financiering. "Daar bestaat nog steeds on-duidelijkheid over", stelt hij. "Sommige ziekenhuizen hebben het aangedurfd om ziekenhuisapothekers in opleiding aan te werven. Het zou oneerlijk zijn als deze ziekenhuizen nu financieel gestraft worden door het uitblijven van een financiële tegemoetkoming. Ook voor de ziekenhuisapothekers in opleiding is het van belang een duidelijke financiële regeling uit te werken." Ongerust De minister erkent dat haar beleidscel regelmatig door ziekenhuisdirecties en door ongeruste ziekenhuisapothekers wordt gecontacteerd. "Om meer duidelijkheid te scheppen over de beleidsintenties en om de engagementen kenbaar te maken heb ik de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid ermee belast om een omzendbrief ter attentie van de ziekenhuisdirecties en de diensthoofden van de ziekenhuisapothekers voor te bereiden." In die omzendbrief maakt ze een inventaris en geeft ze meer inlichtingen. "De brief bevat het engagement dat het recurrente bedrag van 3.250.000 euro behouden blijft, met inwerkingtreding vanaf 2010. De aankondiging van dit bedrag wordt volgend jaar via het onderdeel B4 van het budget van financiële middelen toegewezen, met tegelijkertijd een regeling via de inhaalbedragen teneinde een financiering te bieden voor de overeenkomsten 2010 en 2011. De financiering zal zich op instellingen richten die effectief een bijzondere inspanning hebben gedaan in het kader van de voortgezette opleiding en de accreditering."