...

Even kort resumeren: de uitgaven voor de ziekteverzekering swingen de pan uit en er zit geen beterschap aan te komen. Daarom wil de overheid de geneesmiddelenkost zoveel mogelijk drukken. Een van de middelen daarvoor is de eis dat artsen een minimumpercentage aan goedkope geneesmiddelen voorschrijven. Een van de manieren om dat te doen, is het VOS. Tot nog toe maakte VOS slechts 3,8 procent van de geneesmiddelenvoorschriften uit (op basis van het aantal voorgeschreven doosjes). Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft, met de idee om het VOS een serieuze duw in de rug te geven, een document gecommuniceerd over de toekomst van de elektronische voorschriften op stofnaam. Geen overleg "Dit document is op geen enkel moment overlegd met de farmaceutische researchindustrie, hoewel ik me laat vertellen dat ze er drie jaar mee bezig zijn geweest", zegt een zeer verbolgen Leo Neels. "Onze sector is sinds 2005 bijzonder loyaal geweest tegenover de minister. Toen het over de 'goedkope geneesmiddelen' ging, zijn we ermee akkoord gegaan om na verval van octrooi de prijzen van de merkgeneesmiddelen te verlagen. Alle geneesmiddelenfabrikanten hebben dat gedaan. Vergeet niet dat de helft van de zogenaamde 'goedkope geneesmiddelen' die worden voorgeschreven, eigenlijk merkmiddelen zijn die hun prijs hebben laten zakken. Wat de geneesmiddelensector hier heeft gedaan, zie je nergens anders ter wereld. Je zou dan denken dat je, als loyale partner, ook door de andere partner loyaal wordt benaderd. Het BCFI zou drie jaar aan deze nota hebben gewerkt. Nooit is er enig gesprek geweest, nooit enig overleg, ook niet door het kabinet. Minder dan een week geleden nog heb ik de vraag gesteld hoe het nu zat met het overleg rond het VOS aangezien de minister in haar beleidsbrief het VOS heeft opgenomen. Toen kreeg ik het antwoord dat ik 'ten gepaste tijde' wel op de hoogte zou worden gebracht. Nu staan we voor een voldongen feit..." Ontgoocheld Leo Neels is - en dit is een understatement - erg boos en ontgoocheld. "Ik ben inderdaad zeer zwaar ontgoocheld. Men spreekt van een samenwerkingsfederalisme, maar van samenwerking is er geen sprake. De regering moet echt eens gaan nadenken over de manier waarop je in deze economische tijden met een investeerder en een dragende sector omgaat. Ik doe een appel op de voltallige regering: als de attitude is dat er altijd overleg met alle partners moet gebeuren en met open vizier... Wat is hier dan gebeurd? Er is wel degelijk lang-durig gepraat... met de ziekenfondsen, de apothekers en het kabinet.... Maar niet met ons, als loyale partner. Zeker nu er meer dan ooit nood is aan overleg. Maar ik heb niet het gevoel dat we met deze huidige minister een correcte werkrelatie hebben. Ook voor ons zijn er limieten..." Bvas Leo Neels is trouwens niet de enige die behoorlijk uit zijn humeur is door het VOS-schrijven. Ook de Bvas (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) is ontstemd. "Wij zijn absoluut niet opgezet met het idee", zegt voorzitter Marc Moens. "VOS is absoluut tegenaangewezen voor de behandeling van chronisch zieken. Het Bvas zal geen enkele verplichting inzake het VOS aanvaarden. Het VOS kan een mogelijkheid zijn in acute gevallen, maar het is de arts die zal beslissen of hij er al dan niet gebruik van maakt."