...

Het Philips Digital Health Platform wil cloudgebaseerde oplossingen voor samenwerking van zorg in het gehele zorgcontinuüm bieden. Het stelt clinici en zorgverleners in staat hun patiënten te monitoren en met elkaar samen te werken tijdens de weg die de patiënt aflegt van de ziekenhuiskamer tot zijn eigen woonkamer en van diagnose via behandeling tot herstel en welzijn. Het beoogde platform zal relevante gegevens uit diverse bronnen integreren, zoals elektronische medische dossiers, diagnostische en behandelingsgegevens en gegevens afkomstig van patiëntbewakingsapparatuur en persoonlijke hulpmiddelen. Het platformzal ook worden voorzien van goede sociale applicaties voor communicatie rond de thuiszorg van een patiënt, onder meer met de familie. Het is de bedoeling dat het een open platform wordt, om ook anderen te stimuleren om zorggerelateerde applicaties te ontwikkelen, van zelfzorg tot preventie. Het Digital Health platform wordt gelanceerd met twee klinische applicaties, die zijn ontwikkeld voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen: ? eCareCompanion: deze applicatie maakt monitoring en zelfzorgstrategieën mogelijk en zal in toekomstige versies ook virtuele consulten bieden. Met deze app voor patiëntbetrokkenheid, te gebruiken op een tablet, kunnen patiënten zelf thuis informatie over hun gezondheid bijhouden met behulp van digitaal verbonden hulpmiddelen die vitale functies als gewicht, bloeddruk en zuurstofsaturatie (SpO2) meten. ? eCareCoordinator: deze applicatie maakt realtimemanagement van chronisch zieke patiënten mogelijk, ongeacht waar zij wonen. Dit klinische platform kan worden gebruikt om een groot aantal patiënten te beheren, gegevens over hen te verzamelen en ze naar prioriteit in te delen voor interventies. Het bevordert samenwerking binnen het zorgteam om een verslechtering van de situatie en heropnamen te helpen voorkomen.