...

De impact van de maatregelen zal afhangen van de grootte en de omzet van de apotheek. Een studie van de Ecole de Pharmacie van de UCL heeft een schatting gemaakt van die impact en heeft zich daarbij gebaseerd op een apotheek met een omzet van 500.000 euro: Grote officina's Een verhoogde belasting op bedrijfsvoertuigen, vooral als ze groot zijn. Als we de lijst van meest courant gebruikte voertuigen door apothekers nagaan, dan komt dat neer op een 1.200 euro per jaar extra.