...

Dat zegt Chantal Cool, financieel planner bij Dexia. Ze vergelijkt met de start van een onderneming. "Het businessplan maakt een projectie. Zijn de plannen haalbaar? Welke zijn de groeimogelijkheden? Waar staan we binnen 5 of 10 jaar? Welnu, een financieel plan voor particulieren heeft dezelfde opzet." Financiële foto Er wordt een foto opgemaakt van de financiële toestand vandaag. "Op de eerste afspraak geven we een waslijst vragen mee. De klant maakt eerst zijn huiswerk, een inventaris van zijn bezittingen, kredieten, de verzekeringsportefeuille... Daarnaast inventariseren ze inkomsten en uitgaven. Dit opent bij velen de ogen. Ze weten slechts bij benadering wat ze elke maand uitgeven." 1001 aandachtspunten De foto is enerzijds een resultatenrekening met een analyse van inkomsten en uitgaven, anderzijds een inventarisatie van het (on)roerend vermogen, alsook een grondige doorlichting van de huidige verzekeringsportefeuille... "We gaan na waar de klant staat en toetsen zijn verwachtingen af. Wat wil hij bereiken? Iedereen heeft plannen, ongeacht de leeftijd. Men wil een onroerend goed kopen, de kinderen helpen, investeren in het buitenland, vervroegd stoppen met de beroepsactiviteit, zo weinig mogelijk successierechten betalen enz. In functie daarvan formuleren we doelstellingen en lichten we alles opnieuw door. Wat kan beter? Waar is optimalisatie mogelijk? Fiscale optimalisatie via de personenbelasting? In de beleggingsportefeuille? In de vennootschap via de rekening courant? De groepsverzekering? De overlijdensverzekering? Er zijn 1001 aandachtspunten." Huwelijkscontract Ook een optimalisatie bij vroegtijdig overlijden komt aan bod. Wat erven kinderen en echtgenote? Wat met de aandelen? Kan een kind de officina verder-zetten? Wat met de aandelen van de vennootschap, wie zet de activiteit verder? Wat met de andere kinderen? Hoeveel successierechten dienen betaald te worden? "Doel is dat we enerzijds bescherming bieden voor de langstlevende partner en het gezin, anderzijds dat men zo weinig mogelijk successierechten moet betalen." Ook voor niet-klanten Financiële planners richten zich enerzijds tot 40-55-jarigen, een leeftijdscategorie met al wat vermogen. Er worden projecties gemaakt naar pensioenleeftijd, kapitaal noodzakelijk om de huidige levensstandaard te behouden. "Ofwel wil zoon of dochter bijvoorbeeld in de officina komen," zegt Chantal Cool, "bij zo'n overname kan Dexia een belangrijke rol spelen." Anderzijds is financiële planning bij starters of jonge dertigers minder van toepassing in de zin van het maken van projecties naar pensioenleeftijd omwille van het lange tijdsperspectief. "Wel kunnen we dan een simulatie maken om na te gaan of omschakelen naar een vennootschap nuttig is of dat een geplande investering financieel haalbaar is."