...

De heffing op de wederzijdse betaling is op 1 januari gestaakt... om nog preciezer te zijn : ze is gestaakt na de tarificatie van december 2012. Dat is niet niets, het gaat immers over 15 miljoen euro, of gemiddeld 3.000 euro per officina. De honoraria zijn bovendien geïndexeerd: +2,76 procent vanaf april, ofwel 15 miljoen euro dat opnieuw richting officina's gaat. Laten we de pret dus niet bederven: in een periode van zware besparingen alleen een indexering krijgen van de inkomsten is nog niet zo slecht. We kunnen dus alleen maar vermoeden dat de politici door hebben dat de sector in 2012 al ruim zijn bijdrage heeft geleverd. Aantal apothekers Zullen we het overleven? Zullen we in de officina onze glimlach terugvinden ? De onheilspellende voorspellingen van het afgelopen jaar zagen over vier jaar tijd 175 verplichte sluitingen van officina's. Gaat dit door? De trein staat jammer genoeg op de rails, al is het moeilijk om heldere voorspellingen te maken. De bevoegde diensten op het ministerie slagen er maar niet in om precieze statistische gegevens te verstrekken over het aantal apotheken in België en over het aantal vragen om een tijdelijke sluiting. Zelfs al is daar ook al een parlementaire vraag over gesteld door senator Louis Ide aan de minister van Volksgezondheid in maart 2012. Het antwoord van de minister was toen kort. "België telt op dit moment 5.186 apotheken (1.121 uitgebaat door fysieke personen, 4.065 door rechtspersonen) met een gemiddelde van 2.136 inwoners per apotheek. De concentratie is in Brussel het hoogste met 624 officina's over een zone met gemiddeld 1.835 inwoners. Wallonië telt 1.859 officina's met een gemiddelde van 1.916 inwoners per apotheek. Het merendeel van de apotheken bevindt zich in Vlaanderen, dat 2.703 officina's kent, wat betekent dat elke officina gemiddeld 2.357 inwoners bedient." Bij deze cijfers zitten ongetwijfeld ook een aantal officina's die tijdelijk gesloten zijn in afwachting van een fusie of een permanente sluiting. Moeilijk te verkopen De overnameprijs van de apotheken is in 2012 opvallend gedaald. Officina's met een omzet van minder dan 750.000 euro lijken bijzonder moeilijk, zo niet, onmogelijk om te verkopen. Zeker niet in de steden waar de prijs van de immobiliën is gestegen en het aantal apotheken omvangrijk. Apotheken met een omzetcijfer dat hoger ligt dan het gemiddelde (1,1 miljoen euro of hoger) zagen hun verkoopprijs dalen met 15 tot 20 procent. Dit is vooral duidelijk in Brussel en Wallonië. Vlaanderen kan tot nog toe weerstand bieden, maar het is zeker dat ook deze regio de nationale tendens dit jaar zal moeten volgen. Te koop Tot nog toe stonden per jaar in Waals-Brabant een tot twee apotheken te koop. De laatste zes maanden van 2012 waren dat er maar liefst 8, of 10 procent van de apotheken die niet tot een keten behoren. Dit is een tot nog toe nooit gezien cijfer.