...

Sinds de oprichting van de dienst in 1963 krijgt het Antigifcentrum nog altijd elke dag even verontrustende telefoontjes. Ondanks grote sensibiliseringscampagnes en een website blijven de oproepen even pertinent. "We zien eigenlijk weinig beweging in onze statistieken", zegt Herlinde Smet, al 25 jaar apothekeres bij de dienst. "Drie op de vier oproepen komen van particulieren, tegenover een kwart van gezondheidswerkers en hulpdiensten. Meer dan de helft van de slachtoffers zijn kinderen tussen de 1 en 4 jaar. Het is de leeftijd waarop kinderen hun omgeving gaan verkennen en vaak gebeurt dat via het mondje!" Huishoudproducten Wie spreekt over de lente, spreekt over de voorjaarsschoonmaak. De meeste huishoudproducten zijn weinig gevaarlijk, maar elke zomer weer veroorzaakt chloor ernstige problemen. Pesticides Herbiciden bevatten vooral chloraten. In het geval van intoxicatie kan ernstige methemoglobinemie ontstaan met als belangrijkste symptomen cyanose (blauwe verkleuring van de huid), moeizame ademhaling, bewustzijnsverlies en convulsies. De behandeling is louter symptomatisch. In tegenstelling tot wat gemeenzaam wordt gedacht is methyleenblauw helemaal niet actief bij dit soort vergiftiging aangezien het chloraat de enzymen die nodig zijn voor de reductie van het methemoglobine afremt. Insectenbeten Sommige dieren kunnen voor een behoorlijk toxische reactie zorgen. "Jaarlijks krijgen wij ongeveer 700 oproepen over insectenbeten: wespen, bijen, horzels en hommels", vervolgt de apothekeres. "In zeven op de tien gevallen zijn er al duide-lijke symptomen op het moment van de oproep: een angel, roodheid, pijn, zwelling. In minder dan tien procent van de gevallen meldt men ons dat er ook sprake is van ademhalingsmoeilijkheden en huiduitslag, de eerste tekenen van een zeer ernstige allergische reactie. Een lokale reactie is het meest voorkomend en vergt zelden een medische tussenkomst." Zomerse voorzorgen Zin om van de zomerse dagen te profiteren om het houtwerk buiten een schilderbeurt te geven? Dan is het oppassen met carbolineum, een ontvlambare olieachtige vloeistof die voornamelijk naftaline-, fenolderivaten en polycyclische aromatische koolwaterstof bevat. Als de huid in contact komt met carbolineum wordt ze veel gevoeliger voor de zon en kunnen er zich zelfs ernstige brandwonden voordoen. Iets wat trouwens ook het geval is met bepaalde planten die er misschien wel schitterend uitzien, maar een branderig kantje hebben als hun sap op de huid die aan zon is blootgesteld belandt. Denken we maar aan de reuzenberenklauw, lid van de familie van de schermbloemigen, veel gebruikt in siertuinen maar ook geregeld te vinden langs de weg.