...

In het verleden hebben de wijsheidstanden - of verstandskiezen - de reputatie gekregen dat ze aan de basis liggen van allerlei kwalen. Ze zouden er de oorzaak van zijn dat de andere tanden scheef groeien, ze zouden aan de basis liggen van een 'paardengebit' en ze zouden rotaties van de achterste tanden veroorzaken. Studies hebben ondertussen al deze fabels ontkracht en aangetoond dat scheefgroei van tanden zelfs nà het trekken van de verstandskiezen voorkomt. Toch is het zo dat ze, als ze niet doorbreken en dus volledig of gedeeltelijk met tandvlees bedekt blijven, een hoog risico betekenen en pijn, cariës en terugkerende infecties kunnen veroorzaken. Daarom is het soms nodig om ze te verwijderen om zo de ontwikkeling van meer ernstige aandoeningen te voorkomen. Meteen als de beslissing is genomen om de tanden te verwijderen, is het goed om die ingreep voor te bereiden en ook postoperatieve hinder te vermijden. Homeopathie kan helpen in de pijnbeheersing en kan verdere ontstekingen helpen voorkomen. Misleidend Soms toont een klinisch onderzoek niets speciaals aan: de tanden lijken zich normaal te ontwikkelen. Een radiologisch onderzoek kan een heel andere realiteit aan het licht brengen. Via radiografie kan de grootte van de wijsheidstand, de wortelvorming, de plaats waar ze zullen uitbreken, de nodige ruimte en de staat van het kaakbeen geëvalueerd worden. Wijsheidstanden zitten soms vol verrassingen: Problemen tijdens het uitkomen Het doorbreken van de wijsheidstand kan penibel zijn. Er kan oedeem ontstaan, roodheid van de slijmvliezen, (on)uitstaanbare pijn en speekselvloed. In dit stadium kunnen homeopathische middelen tegen congestieve ontstekingen soelaas bieden. Belangrijk om weten Cheiranthus cheiri (muurbloempje) zou hét middel zijn om problemen van verstandskiezen te behandelen. De homeopathische literatuur geeft echter een beperkte pathogenese: 'pijn en ontsteking te wijten aan een verstandskies met een gevoel van doofheid en een verstopte neus tijdens de nacht in een variabele graad.' Vandaar dat deze behandeling moet vergezeld worden van een andere behandeling. Het gebruik ervan moet gedaan worden in een lage verdunning: ofwel met een moedertinctuur (10 druppels in een glas water, drie keer per dag), ofwel in 4CH, 3 granulen, drie keer per dag. Voor de tandverwijdering Als een patiënt zich aandient met een voorschrift dat gelinkt is aan het verwijderen van een wijsheidstand, kunnen een aantal adviezen alvast helpen: