...

In het medische jargon spreken we van kinetosis, maar meestal hebben we het gewoon over reisziekte als er sprake is van een onevenwicht tussen de visuele perceptie, de perceptie van het middenoor en de verschillende musculaire sensoren. De overstimulatie van het vestibulaire systeem tijdens de verplaatsingen is de eerste oorzaak. Visuele stimuli (bewegend landschap), een gereduceerde ventilatie (beslotenheid van de auto) en emotionele factoren (angst, schrik) treden dan samen op met de verplaatsing van het lichaam wat een acute crisis kan teweegbrengen. Eerste symptomen Iedereen kan het slachtoffer worden van reisziekte als er maar aan een aantal voorwaarden is voldaan: vermoeidheid, een lege maag, een besloten ruimte zonder veel frisse lucht, stress... Maar de mensen die er het meest gevoelig voor zijn, zijn kinderen tussen de 3 en 12 jaar, net zoals ouderen en zwangere vrouwen. Preventieve behandelingen Preventieve geneesmiddelen moeten worden ingenomen nog voor de eerste symptomen zoals nausea of braakneigingen optreden. Preventieve vestibulaire fysiotherapie kan als basisbehandeling zichtbaar effect hebben en zelfs, na een aantal zittingen, ook op lange termijn helpen. Homeopathie op zich kan een doeltreffende oplossing bieden zonder nevenwerkingen (zoals slaperigheid en een droge mond). Vliegreizen Bij klachten over oordruk bij het opstijgen of landen van een vliegtuig kunnen we Kalium muriaticum 5CH aanraden om de onaangename symptomen te verminderen. Bij luchtturbulentie voelen sommige gevoelige personen zich niet op hun gemak, wat kan leiden tot een acute paniekaanval. Behandeling: Borax 5CH, wat helpt tegen angst bij het landen.