...

De auteurs baseerden zich op het Zweedse gezondheidsregister (n=492.999) en eraan gelinkte gegevensbanken om het verband te onderzoeken tussen analgeticagebruik in de zwangerschap en het risico op astma. Na correctie voor interfererende factoren, bleken opioïden, antimigrainemiddelen en paracetamol gelinkt aan astma bij kinderen op elke leeftijd. Op de leeftijd van vier jaar waren de OR's voor astma/wheezing 1,39 (1,30-1,49), 1,19 (1,01-1,40) en 1,47 (1,36-1,59) voor de respectievelijke analgetica. Controleanalyse van de vaders wees niet op interfererende factoren in de genetica noch in de gedeelde leefomgeving. Vergelijking van tweelingen bracht wel interfererende factoren bij de moeders aan het licht waardoor de OR's voor astma op vier jaar daalden tot 0,91 (0,62-1,31), 0,50 (0,17-1,45) en 0,80 (0,50-1,29). Dit brengt de auteurs ertoe om te besluiten dat analgetica in de zwangerschap geen oorzaak zijn van astma/wheezing bij de kinderen maar dat het verband wordt 'verstoord' door onmeetbare factoren, eigen aan de moeder zoals chronische pijn of angst.Shaheen SO et al. Prescribed analgesics in pregnancy and risk of childhood asthma. Eur Resp J 2019, March 19. DOI: 10.1183/13993003.01090-2018.