...

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden wereldwijd 300 miljoen mensen aan een depressie. De ernst van een depressie wordt vaak onderschat en vaak wordt een depressie verward met een voorbijgaande mistroostigheid. Een zware depressie kan zelfs leiden tot zelfmoordgedrag. Zelfdoding is de op één na belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdscategorie van 15-29 jaar. Volgens de WGO krijgt nog niet de helft van de depressieve patiënten een geschikte behandeling. De laatste belangrijke aanwinst bij de behandeling van depressie was fluoxetine (Prozac®), dat een dertigtal jaar geleden in de handel werd gebracht.Dat illustreert hoe belangrijk de beslissing is die de FDA heeft genomen. Op grond van een positief advies van een panel van experts heeft de FDA een nieuw geneesmiddel goedgekeurd, meer bepaald Spravato®, een neusspray op basis van esketamine, van de firma Janssen. Esketamine is afgeleid van ketamine en is geïndiceerd bij volwassenen met een depressie die niet reageert op de huidige antidepressiva. Naar schatting zou die spray dus kunnen worden voorgeschreven bij een derde van de patiënten met een depressie.Ketamine, soms "Special K" of "Kit Kat" genoemd, is een psychotroop middel, dat lange tijd werd gebruikt als anestheticum en daarna meer en meer op feesten werd gebruikt omwille van zijn euforiserende eigenschappen. Ketamine werkt veel sneller dan onverschillig welk klassiek antidepressivum: enkele dagen tegen vier tot zes weken. Dat is toe te schrijven aan het specifieke werkingsmechanisme van ketamine, dat duidelijk verschilt van dat van de klassieke antidepressiva.Bij patiënten met een bijzonder ernstige depressie blijken de zelfmoordgedachten al na enkele uren af te nemen.Spravato® is een spray, een praktische en veilige toedieningsvorm, die één of twee keer per week wordt toegediend. De commercialisering ervan roept echter toch vragen op. Ketamine heeft euforiserende effecten, intensiveert de gevoelsgewaarwordingen, maar kan ook slaperigheid en dissociatieve stoornissen veroorzaken. Volgens Janssen werden die bijwerkingen in klinische tests waargenomen minder dan een uur na de inname van het geneesmiddel, toen de patiënten nog onder medische controle waren, en zijn ze diezelfde dag nog verdwenen. De firma stelt voorts dat tijdens de klinische studies geen risico op verslaving werd waargenomen.Gezien de bijwerkingen, aangezien de patiënt tijdens de eerste twee uur na toediening van het geneesmiddel moet worden gevolgd, en gezien het risico op abusus en misbruik zal die behandeling enkel in een ziekenhuis of door een daartoe bevoegde arts worden toegediend. De patiënten kunnen de spray dus niet thuis gebruiken.In oktober 2018 heeft Janssen een aanvraag tot goedkeuring van het geneesmiddel ingediend bij het Europese geneesmiddelenbureau.FDA News Release, 5 maart 2019