...

Gezondheid van mond en tanden, zegt u? Die term verwijst naar het vermogen om met vertrouwen, zonder pijn en zonder last te spreken, te glimlachen, te voelen, te smaken, aan te raken, te kauwen, te slikken en emoties tot expressie te brengen via de gelaatsuitdrukking en verwijst ook naar aandoeningen van het craniofaciale complex. Dat is de definitie die de initiatiefnemers van de Werelddag voor gezondheid van de mond (World Oral Health Day), die zal plaatsvinden op 20 maart, hebben geformuleerd. De Werelddag wordt gehouden sinds 2007, richt zich tot jongeren en volwassenen en zet ertoe aan om zorg te dragen voor het gebit vanaf het uitkomen van de eerste tand. Volgens recente studies heeft 60% van de jongeren van 6 tot 15 jaar cariës. Daarom is het zo belangrijk om al op jonge leeftijd te zorgen voor een perfecte mondhygiëne. En terecht, de campagne van 2018 heeft geleerd dat er nog een hele weg moet worden afgelegd om ouders en kinderen bewust te maken van het belang van een goede gezondheid van de mond.Op de website worldoralhealthday.org, vind je checklists en adviezen om het gesprek aan te vatten en de patiënten ertoe aan te zetten meer aandacht te besteden aan de gezondheid van hun mond. Je kan volwassenen vragen of ze twee maal per dag hun tanden poetsen, of ze weten hoeveel fluor de tandpasta moet bevatten, in welke hoeveelheid je die moet gebruiken, hoe ze hun tanden beschermen als ze niet thuis zijn, hoe ze de ruimtes tussen de tanden reinigen.Eigenlijk zou je je tanden twee keer per dag gedurende twee minuten moeten poetsen zonder te veel druk uit te oefenen, met een fluorhoudende tandpasta (1.000-1.500 ppm). Je maakt daarbij cirkelvormige bewegingen van het tandvlees naar de tand toe en je reinigt de ruimten tussen de tanden die wat uit elkaar staan, met tanddraad of een borsteltje.Het is de techniek die van belang is, en niet zozeer de tandpasta of de tandenborstel. Je kan een mechanische of elektrische tandenborstel gebruiken naargelang van je voorkeur of vaardigheid. Je hoeft je mond na het poetsen niet te spoelen. Je spuwt enkel het teveel aan tandpasta uit. Na het eten kan je overdag je mond spoelen met water of een kauwgom zonder suiker gebruiken gedurende 20 minuten om de speekselproductie te verhogen. Speeksel neutraliseert de zuren en de bacteriën.Er rijzen een aantal vragen bij kinderen: "Vanaf welke leeftijd moeten ze leren om hun tanden te poetsen?, "Welke tandpasta moet je gebruiken?", "Welke invloed heeft een fopspeen?" en "Wanneer moet het kind voor de eerste keer naar de tandarts?"De tandzorg begint vanaf de eerste dagen na de geboorte. Veeg het tandvlees tweemaal per dag af met gaas of een proper, vochtig washandje, vooral na de maaltijden en voor het slapengaan. Je mag het kind niet laten slapen met een zuigfles in de mond. En je mag de tanden nog niet poetsen zodra ze uitkomen. Je kan op dat ogenblik een eerste bezoek bij de tandarts overwegen of toch zeker vanaf de leeftijd van één jaar.Bij kinderen jonger dan drie jaar gebruik je een kleine hoeveelheid fluorhoudende tandpasta (ter grootte van een rijstkorrel, 500 ppm). Na de leeftijd van drie jaar gebruik je een hoeveelheid gelijk aan een kleine erwt (500 ppm) en vanaf de leeftijd van zes jaar mag het kind de normale dosis van een normale tandpasta (1.000-1.500 ppm) gebruiken.Lang op een fopspeen zuigen of duimzuigen zijn niet goed: dat kan de ontwikkeling van de mond en de tanden verstoren. Na de leeftijd van 2,5 jaar mag je geen fopspeen meer geven en al zeker niet een fopspeen gedrenkt in suiker of honing. Je moet de suikerconsumptie beperken en je mag de zuigfles niet vullen met suikerwater of fruitsap. Kinderen vanaf de leeftijd van één jaar drinken beter uit een kop.Ernstige parodontitis en onverzorgde cariës van melktanden behoren tot de tien frequentste gezondheidsproblemen. Daarom moeten de ouders absoluut de gezondheid van de mond van hun kinderen controleren en zorg dragen voor hun tanden en tandvlees.Mond- en tandproblemen en uitvallen van tanden zijn geen natuurlijk gevolg van de veroudering. Die problemen komen ook voor bij kinderen en volwassenen. Met een goede tandhygiëne kan je je mond levenslang gezond houden, wat positief is voor de gezondheid en het algemeen welzijn.