...

Niemand gaat over een nacht ijs als hij besluit om in de officina een homeokit te installeren. Een paar uur van reflectie en het inwinnen van informatie is immers meer dan noodzakelijk omdat ook aan alle wetmatigheden, die nu eenmaal eigen zijn aan homeopathie, moet worden voldaan. Voorschriften voor installatie Sinds 2009 heeft de GGOFP een aantal verplichtingen op schrift gesteld die de apotheker nauwgezet moet volgen. Ze hebben betrekking op de inrichting, lokalen, basismaterialen enz. voor magistrale en officinale bereidingen. Buiten deze wettelijke bepalingen moeten specifieke regels van ontwerp worden uitgedacht om op de meest ideale manier over te kunnen gaan tot het samenstellen van homeopathische bereidingen en de maximale bescherming van de homeopathische grondstoffen. Sleutel op de deur De apothekeres besloot uiteindelijk om een beroep te doen op een gespecialiseerde firma om een homeokit te installeren. Die werd 'sleutel op de deur' en volgens de normen van de GGOFP geleverd. De eerste stappen "We zijn gestart met verdunningen volgens Hahnemann en Korsakoff om onze granulen en korrels te doordringen", vervolgt de apothekeres. "Wij maken op die manier onze korreltjes, granules, de voorgeschreven kuren in lage verdunningen en de druppels. Voor de preparaties in hoge verdunningen moeten we een beroep doen op een homeopathisch laboratorium dat de bereidingen voor ons maakt die wij zelf niet de baas kunnen (zalven, zetpillen, kuren en granulen in hoge verdunning). In de officina zijn we nu met twee apothekers die ons voltijds bezighouden met het homeopathisch laboratorium. Wij zorgen voor de bereiding van de producten, de controle ervan, de sterilisatie van het materiaal, de opvolging van de bestellingen, de interne dispatching en alle administratieve rompslomp die erbij komt kijken." En de klant die keerde weer De inspanningen en de geïnvesteerde tijd zijn niet vruchteloos geweest. "De lokale bevolking hier is erg gevoelig voor alternatieve geneeskunde, of dat nu homeopathie, aromatherapie, fytotherapie of bloemenelixirs is. Onze patiënten stellen ons daar erg veel vragen over", vervolgt Christelle Dusart. "Ik geef die informatie geregeld aan mijn collega's door en ik organiseer miniseminaries over heel precieze thema's zodat iedereen kan antwoorden op de vragen die onze klanten ons stellen. Op die manier kunnen we ook samen nadenken over de manier waarop we onze diensten nog kunnen verbeteren, ook bij de aflevering van homeopathie. De klanten zijn bovendien erg gediend met deze dienstverlening en de snelheid waarmee hun bestelling wordt uitgevoerd." En de klant is niet de enige die interesse laat blijken. "Verschillende homeopathische geneesheren uit de regio hebben ons labo al bezocht omdat ze zo ook een idee krijgen van onze dilutheek en de manier waarop wij de bereidingen uitvoeren", zegt de apothekeres enthousiast. "Op dit ogenblik ben ik ook fiches aan het opmaken voor mijn collega's zodat ze het advies bij aflevering kunnen verbeteren en verdiepen. Een homeopathisch labo in de officina zelf heeft een echte meerwaarde voor de cliënt, maar vraagt een intellectuele en technische inspanning. Zeker als we onze hoge normen willen blijven behouden."