De zogenaamde point-of-care tests (POCT) kunnen rechtstreeks in de nabijheid van de patiënt worden uitgevoerd, zonder dat er een labo vereist is, bijvoorbeeld in de artsenpraktijk, een polikliniek, op spoed, in de apotheek,... Ze verlagen de drempel tot dat soort onderzoeken.

Een onderzoeksteam van de universiteit van Canberra voerde een systematisch literatuuronderzoek uit om de doeltreffendheid en de analytische kwaliteit van deze tests uitgevoerd in officina-apotheken te evalueren.

Ze identificeerden 11 studies aangaande glykemie, cholesterol, urinezuur, leverenzymen, INR voor anticoagulantietherapie, minerale botdichtheid voor osteoporose, geforceerd expiratoir volume voor COPD en hiv-infectie.

De geïncludeerde studies tonen aan dat dit soort tests uitgevoerd en geanalyseerd in officina-apotheken voldoende analytisch kwalitatief waren en dat de interventies door gebruik van deze tests globaal doeltreffend waren.

"De apotheken zijn geschikte plaatsen om een brede waaier aan POC-tests uit te voeren. In de toekomst zal dat de drempel voor de patiënten tot een aantal opsporings- en diagnostische onderzoeken verlagen", besluiten de auteurs. Hun bevindingen staan in het meinummer van Research in Social and Administrative Pharmacy.

De zogenaamde point-of-care tests (POCT) kunnen rechtstreeks in de nabijheid van de patiënt worden uitgevoerd, zonder dat er een labo vereist is, bijvoorbeeld in de artsenpraktijk, een polikliniek, op spoed, in de apotheek,... Ze verlagen de drempel tot dat soort onderzoeken.Een onderzoeksteam van de universiteit van Canberra voerde een systematisch literatuuronderzoek uit om de doeltreffendheid en de analytische kwaliteit van deze tests uitgevoerd in officina-apotheken te evalueren.Ze identificeerden 11 studies aangaande glykemie, cholesterol, urinezuur, leverenzymen, INR voor anticoagulantietherapie, minerale botdichtheid voor osteoporose, geforceerd expiratoir volume voor COPD en hiv-infectie. De geïncludeerde studies tonen aan dat dit soort tests uitgevoerd en geanalyseerd in officina-apotheken voldoende analytisch kwalitatief waren en dat de interventies door gebruik van deze tests globaal doeltreffend waren."De apotheken zijn geschikte plaatsen om een brede waaier aan POC-tests uit te voeren. In de toekomst zal dat de drempel voor de patiënten tot een aantal opsporings- en diagnostische onderzoeken verlagen", besluiten de auteurs. Hun bevindingen staan in het meinummer van Research in Social and Administrative Pharmacy.