...

Niet alleen de volkswijsheid, maar ook verschillende internationale dieetaanbevelingen zetten het nemen van een ochtendlijke maaltijd voorop als verweer tegen obesitas. Dit advies stoelt op observatiestudies. Maar dergelijk onderzoek staat bloot aan selectievertekening en verwarrende variabelen.Mensen die iedere dag ontbijten, komen mogelijk uit een groep die strikt is op het toepassen van een gezonde levenswijze. Dat idee wordt ondersteund door een cohortestudie uit 2007, waaruit blijkt dat personen die ontbijten ook minder alcohol en meer vezels opnemen.Auteurs die ervan uit gingen dat het verband wel degelijk reëel is, hebben hiervoor verschillende mogelijke verklaringen geponeerd. Als men geen ontbijt neemt, zou men bijvoorbeeld geneigd zijn later op de dag meer calorieën op te gebruikte. Voedselinname later op de dag zou minder gemakkelijk de honger stillen dan eten bij het begin van de dag. Of nog, de energie uit voedsel zou 's morgens gemakkelijker in warmte worden omgezet.Een recente review van 13 gerandomiseerde, gecontroleerde studies maakt brandhout van de hele theorie. Er werd geen verband aangetoond tussen het nemen van een ontbijt en een lager lichaamsgewicht. De calorie-inname is systematisch hoger bij personen die ontbijten. De publicaties vonden ook geen hoger basaal metabolisme bij personen die ontbijten versus personen die niet ontbijten.Eén studie zag een verhoogde thermogenese bij slanke vrouwen die ontbijten versus slanke vrouwen die dat niet doen. Een onderzoek bij obese vrouwen meldde dan weer geen effect. Evenmin kon de meta-analyse tussen de interventiegroepen en de controlegroepen een verschil aantonen in de concentratie van hormonen die de eetlust regelen, zoals leptine, ghreline en insuline.Het is dus ver van duidelijk of men 's morgens wel degelijk als een keizer moet eten. De auteurs van de meta-analyse vrezen integendeel dat het geen goed idee is om mensen bij wijze van dieetmaatregel een ontbijt aan te be velen, omdat ze mogelijk hun overige voedingsgewoonten niet zullen veranderen, en dus alleen maar meer calorieën zullen opnemen. De publicatie betreurt ten slotte nog dat de kwaliteit van de studies laag is. Een oud zeer, zodra het over voeding gaat.