...

Een groep van de Universiteit van Ulm, Duitsland, heeft het effect onderzocht van puzzelen bij gezonde volwassenen ouder dan 50 jaar, die weinig vertrouwd waren met dat geduldspel. Aan de helft van de proefpersonen werd gevraagd om gedurende minstens een uur per dag te puzzelen gedurende vijf weken. Gemiddeld hebben ze 3589 puzzelstukjes bij elkaar gelegd in 49 uur.Voor en na de proef werden de cognitieve functies getest. Ook kregen de proefpersonen psychologische adviezen en adviezen voor preventie van veroudering van de hersenen via telefoon en in een rechtstreeks gesprek.Bij vergelijking van de resultaten van de cognitieve tests hebben de auteurs vastgesteld dat puzzelen meerdere vaardigheden van de hersenen significant verbeterde en dat dat positieve effecten had op de visuospatiale functies: de perceptie, de constructieve praxie, de flexibiliteit, het werkgeheugen, het redeneringsvermogen, het episodische geheugen, de snelheid en de mentale wending, die wordt gebruikt als de speler uitzoekt in welke zin hij een puzzelstuk gaat leggen.De studie toont ook aan dat de gunstige effecten van puzzelen direct correleren met de complexiteit van de puzzel."Bij puzzelen worden meerdere cognitieve vaardigheden aangesproken, wat op lange termijn heilzaam zou kunnen zijn voor de hersenen", commentarieerde Patrick Fissler, neuroloog en hoofdauteur van de studie. Hij raadt dan ook puzzelen aan bij de preventie van cognitieve stoornissen.Frontiers in Aging Neuroscience, 1 oktober 2018, doi: 10.3389/fnagi.2018.00299