...

De eerste rol van de apotheker zal eruit bestaan om dit soort mensen door te verwijzen naar een specialist die hun probleem in kaart kan brengen. Vaak geven de patiënten immers aan dat het geluid hun gehoor aantast. Tinnitus: subjectief? De perceptie van een geluid als er geen akoestische stimulus is, is zeer persoonlijk. Het kan zich manifesteren als een soort gebrom, geklingel van klokjes, een fluittoon of meer complexe tonen. Het kan intermitterend voorkomen, continu of synchroon aan de hartslag. De lijst van therapeutische oorzaken is lang en de artsen concentreren zich bij hun diagnose op een fysieke of psychische 'trigger' die het zaakje in gang heeft gezet. Multifactoriële oorzaak We moeten eerst en vooral afstand nemen van het geluid van hartgeruis, iets wat niet alleen de arts, maar ook de patiënt kan horen. Tinnitus kan het symptoom zijn van zowat alle ooraandoeningen: Hersengeluiden... De geluiden die elk normaal mens in normale omstandigheden hoort, waren tot nog toe moeilijk vast te leggen. Maar onlangs heeft men dankzij magneto-encefalografie tinnitus die door de hersenen wordt geïnduceerd, kunnen identificeren. Tinnitus wijzigt de hersengolven (aangetoond door een zwak magnetisch veld bij patiënten die aangetast zijn, wat een bewijs is van een elektrische activiteit in de hersenen). Deze resultaten zijn therapeutisch interessant omdat de cerebrale activiteit in de hersendelen die verantwoordelijk zijn voor de tinnitus zou kunnen worden gereduceerd. Behandeling van tinnitus Er bestaat geen medische of chirurgische behandeling voor tinnitus. Als het verlies aan gehoor wordt gecorrigeerd dan gebeurt het wel dat de tinnitus verdwijnt. Een gehoorprothese laat toe om de tinnitus te maskeren door een ander, meer aangenaam, geluid. Een neurostimulator T30CR ( coordinated-reset-technology), ontwikkeld door prof. Tass (onderzoekscentrum Jülich in Duitsland), is nu toegelaten op de Europese markt. Het instrument laat toe om chronische tinnitus te behandelen. Deze therapie is gebaseerd op de hypothese dat foute cerebrale stimuli, het enerverende geluid provoceren door overdadig en aan dezelfde snelheid signalen naar de auditieve cortex te sturen. De neurostimulator verbergt het ritme met akoestische stimuli die de hyperactieve cellen verstoren. Het gevolg is dat het zenuwstelsel opknapt en de tinnitus kracht verliest. De overige geluiden worden aangenamer om te verdragen. Sonoor geluid Behoorlijk wat patiënten vinden ook soelaas in een achtergrond van sonore muziek die de tinnitus maskeert. Ze gebruiken het vaak om in slaap te geraken. Onderzoekers uit Munster hebben trouwens een speciale therapie ontwikkeld die gebaseerd is op muziek om de hyperactieve zenuwcellen te reorganiseren. De favoriete muziek van de patiënten wordt daarbij herwerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het profiel van een sonoor geluid dat de frequentie van de tinnitus filtert. Patiënten die geregeld dit soort herwerkte muziek beluisteren stellen na een tijd een vermindering van de tinnitus vast. Homeopathische benadering De meest gangbare homeopathische behandeling van tinnitus is de volgende: