...

- Een diabeet mag nooit in nuchtere toestand sporten, net zomin als meer dan vijf uur na een maaltijd. Hij moet ook zorgen voor een goede hydratatie tijdens het sporten (minimum 400 tot 600 ml water per uur sporten).