...

De apotheker kan op verschillende vlakken bijdragen aan de gezondheidszorg en doet dat nu al volop, klinkt het. "Een warm en zorgzaam Vlaanderen geeft aandacht aan de lokale apotheker met belangrijke taken inzake preventie, gezondheidsbegeleiding en sensibilisatie."Zeven beleidsaanbevelingen moeten de toekomstige Vlaamse regering daarin sturen.1. Apothekers helpen mee aan de ontwikkeling, implementatie en uitrol van de digitale kluizen voor gegevensdeling in de eerstelijnszorg en de functionaliteit van het multidisciplinair gedeeld medicatieschema.2. Apothekers moeten kunnen rekenen op ondersteuning van interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg, voortbouwend op lopende initiatieven en netwerken met behoud van de toegekende middelen.3. Apothekers hebben een kerntaak te vervullen inzake medicatiebeleid in woonzorgcentra.4. Apothekers verdienen een structurele erkenning en integratie in het preventiebeleid en in de projecten die gevoerd worden in de gemeenschappen op het gebied van gezonde levensstijl. Hiervoor is een aangepaste vergoeding nodig.5. Samenwerking met apothekers voor de sensibilisering van de bevolking voor vaccinatie, voor gemeenschapsprogramma's voor vaccinatie en daarmee samenhangend het verhogen van de vaccinatiegraad en voor gegevensdeling over de vaccinatiestatus via Vaccinnet.6. Nieuwe samenwerkingsmodellen voor apothekers in de eerstelijnsgezondheidszorg ondersteunen en promoten, door het openstellen en/of heroriënteren van VIPA en Impulseo-financiering en/of andere financieringsmodellen.7. Apothekers werken mee aan een dementievriendelijke eerstelijnszone via het FAZODEM-project.