...

Dat alles blijkt uit het jongste rapport van de Federatie Vrije beroepen (FVB) over de evolutie van het aantal zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep. Bij de FVB is onder meer de APB aangesloten.De federatie baseert zijn ' Polsslag van het vrije beroep' op de statistieken van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).De zorgberoepen vormen de grootste klassieke sector van de vrije beroepen. Bijna een derde van de vrije beroepen - 110.510 mensen - zijn zelfstandige artsen, apothekers, verpleegkundigen enz. In het algemeen tellen alle zorgberoepen een bovengemiddeld aantal vrouwelijke beroepsbeoefenaars. Enkel bij de paramedici en de apothekers (57,17%) zijn er echter meer vrouwen dan mannen actief.Tussen 2008 en 2018 tekent zich wel een duidelijke daling af van het aantal apothekers dat als vrije beroepsbeoefenaar actief is. De afname bedraagt liefst 16,39%. In 2008 telde ons land nog 3.845 apotheker-titularissen/eigenaars, een decennium later waren dat er 630 minder. Procentueel is dat de sterkste afname van alle vrije beroepsbeoefenaars. Opgedeeld naar geslacht gaat het tussen 2008 en 2018 over een daling van het aantal mannen van 1.703 naar 1.377 en van het aantal vrouwelijke apothekers van 2.142 naar 1.838 (min 14,19%).In 2018 oefenden 3.215 apothekers een zelfstandige activiteit uit. Het gros daarvan (1.497) is tussen 45 en 60 jaar. Niet verwonderlijk is dat de meesten actief zijn in het Vlaams gewest, met name 1.829. In Wallonië gaat het over 1.098 en in Brussel over 279 apothekers.Vorig jaar runden 2.540 apothekers een apotheek als hoofdberoep, voor 190 was dit een bijberoep en liefst 485 apothekers bleven actief na hun pensioen - dat is 15% van alle apothekers. Daarmee scoort de beroepsgroep veel hoger dan het gemiddelde. Want van de vrije beroepsbeoefenaars blijft gemiddeld 8,88% na zijn pensioen nog actief. Sterker nog, volgens de Polsslag van het vrije beroep behoren apothekers "tot de meest populaire sectoren om na het bereiken van de pensioenleeftijd van start te gaan als zelfstandige."Tot slot blijkt uit de Polsslag dat er in 2018 104 apothekers met een apotheek startten (11,11% minder dan een jaar eerder) terwijl er 95 mee stopten.