...

De rondvraag gebeurde aan de hand van de feedbacktool van Hello Customer, die werkt met een beperkt aantal score-vragen en de mogelijkheid geeft om in een open tekstveld vrij commentaar te geven. Die feedback wordt door algoritmes met artificiële intelligentie geanalyseerd, en geeft finaal de belangrijkste commentaren maar ook een globaal sentiment weer dat uit de antwoorden blijkt. "Voordeel van deze methode - en meteen het grote verschil met een gewone enquête - is dat je je respondenten niet beïnvloedt door eigen veronderstellingen in gesloten vragen", legt Leslie Cottenje uit. "Dat levert meestal onverwachte resultaten op, wat de tool net pertinent maakt." In dit geval ging het om een brede bevraging bij alle apotheken in België over de exit-maatregelen en de communicatie van de overheid, in opdracht van Labophar. "In het najaar willen wij voor onze klanten een tool uitrollen die gebruik maakt van dezelfde methode en waarmee ze hun cliënteel kunnen bevragen met het oog op een optimale diversificatie", zegt ceo Bram Van Pethegem. "Deze enquête onder de apothekers zelf was een unieke kans om met het concept en de mogelijkheden ervan kennis te maken."