Samenwerking is het nieuwe adagium in de gezondheidszorg. Overleg en een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak zijn de nieuwe buzz-woorden. Het delen van gegevens vormt daarbij de hoeksteen, informatie-uitwisseling is het alfa en omega.

Als apotheker krijgt u er dagelijks mee te maken. Data zijn key. Informatie en kennis uitwisselen is zonder meer verrijkend, en bevordert kwaliteitsvolle zorg. Dat geldt overigens niet alleen op lokaal en regionaal niveau, ook binnen Europa vormt het een meerwaarde, zoals Koen Straetmans, dit jaar voorzitter van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) verder in deze editie toelicht. Belgische apothekers kunnen veel leren uit good practices in het buitenland. De kennisoverdracht werkt ook in de omgekeerde richting: nogal wat buurlanden zijn zeer geïnteresseerd in ons concept van huisapotheker, om maar één voorbeeld te geven.

De meerwaarde van gegevensdeling is vanzelfsprekend, een gedegen wettelijke en ethische omkadering een conditio sine qua non

Uiteraard kan correcte gegevensuitwisseling niet zonder de nodige basisvoorwaarden. Technisch en organisatorisch, maar ook en vooral wat de privacy betreft. In dat opzicht speelt de zogenaamde Health Data Space op Europees niveau een belangrijke rol. De apothekersverenigingen houden - middels diezelfde PGEU - een oogje in het zeil. Want met gezondheidsdata van burgers is het voorzichtig omspringen. Er moeten regels opgesteld worden over het delen van gegevens tussen zorgverstrekkers, om zo betere zorg te kunnen bieden. Dat uiteraard met respect voor onder meer de GDPR. Daarnaast vormen zulke gegevens, nadat ze anoniem zijn gemaakt, een schat aan informatie voor bevolkingsonderzoek en de aanpak van weesziekten bijvoorbeeld. De meerwaarde van gegevensdeling is vanzelfsprekend, een gedegen wettelijke en ethische omkadering een conditio sine qua non.

Dat de patiënt bij dat alles een centrale plaats moet (blijven) bekleden, staat buiten kijf.

veerle.caerels@roularta.be, apotheker@roularta.be

Samenwerking is het nieuwe adagium in de gezondheidszorg. Overleg en een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak zijn de nieuwe buzz-woorden. Het delen van gegevens vormt daarbij de hoeksteen, informatie-uitwisseling is het alfa en omega. Als apotheker krijgt u er dagelijks mee te maken. Data zijn key. Informatie en kennis uitwisselen is zonder meer verrijkend, en bevordert kwaliteitsvolle zorg. Dat geldt overigens niet alleen op lokaal en regionaal niveau, ook binnen Europa vormt het een meerwaarde, zoals Koen Straetmans, dit jaar voorzitter van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) verder in deze editie toelicht. Belgische apothekers kunnen veel leren uit good practices in het buitenland. De kennisoverdracht werkt ook in de omgekeerde richting: nogal wat buurlanden zijn zeer geïnteresseerd in ons concept van huisapotheker, om maar één voorbeeld te geven. Uiteraard kan correcte gegevensuitwisseling niet zonder de nodige basisvoorwaarden. Technisch en organisatorisch, maar ook en vooral wat de privacy betreft. In dat opzicht speelt de zogenaamde Health Data Space op Europees niveau een belangrijke rol. De apothekersverenigingen houden - middels diezelfde PGEU - een oogje in het zeil. Want met gezondheidsdata van burgers is het voorzichtig omspringen. Er moeten regels opgesteld worden over het delen van gegevens tussen zorgverstrekkers, om zo betere zorg te kunnen bieden. Dat uiteraard met respect voor onder meer de GDPR. Daarnaast vormen zulke gegevens, nadat ze anoniem zijn gemaakt, een schat aan informatie voor bevolkingsonderzoek en de aanpak van weesziekten bijvoorbeeld. De meerwaarde van gegevensdeling is vanzelfsprekend, een gedegen wettelijke en ethische omkadering een conditio sine qua non. Dat de patiënt bij dat alles een centrale plaats moet (blijven) bekleden, staat buiten kijf.