...

Alles hangt vooreerst af van de manier waarop u uit de echt scheidt. Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming moet u onderling afspreken of een alimentatie verschuldigd is en hoeveel die precies bedraagt. Maak in dat geval tevens afspraken over wanneer de alimentatie later kan worden herzien (bijv. als uw inkomsten zouden dalen). Bij een echtscheiding voor de rechtbank kan de rechter een onderhoudsuitkering toekennen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw inkomsten en deze van uw ex. De alimentatie mag bovendien 1/3 van uw inkomsten niet overstijgen. De onderhoudsuitkering is verder maximaal verschuldigd voor een periode die gelijk is aan de duur van het huwelijk. Bovendien zal uw ex geen aanspraak kunnen maken op een onderhoudsuitkering als die een zware fout beging (bijv. een overspelige relatie) die het voortzetten van het samenleven onmogelijk heeft gemaakt. Ook hier is de alimentatie wijzigbaar als er nadien gewijzigde omstandigheden zijn.