...

Eric Boydens, stichter van Doctors4Doctors, is arts en burn-out-ervaringsdeskundige. De rode draad doorheen zijn boek is niet toevallig de boomgaard die hij twaalf jaar geleden kocht. Oorspronkelijk wilde hij er tot rust komen maar van bij het begin capteerde de arts signalen uit de natuur. Met de klinische blik een dokter eigen, stelt hij vast dat de ratrace de mens maar ook onze blauwe planeet treft. Dit eco-medische boek, gestructureerd zoals de jaargetijden, begint in de herfst en eindigt in de zomer. Het weerspiegelt de al bij al optimistische - sommigen zouden zeggen: utopisch-idealistische - levensvisie van Eric Boydens. Komt goed. Durf dromen. "Burn-out", zo schrijft Boydens, "is in essentie een uitwisselingsstoornis tussen je diepste zelf, je naasten én je omgeving. Het ontstaat wanneer je meer geeft dan je ontvangt, wanneer er voor veel geven geen resultaat, waardering of erkenning komt. Wanneer mensen in de huidige globalisering vaststellen dat ze een pion zijn op het schaakbord van de CEO." Het idee dat mensen - net als bijen - super-samenwerkers zijn, ontleent de auteur aan wijlen Dirk Van Duppen. Hij stelt in zijn boomgaard vast dat dit klopt en dat ook de bijen van slag zijn en verdwijnen. De oorzaken daarvan zijn even complex als het fenomeen burn-out bij de mens. "Plots gaat het niet meer. (...) en als je echt luistert gaat het over de erosie van de ziel", dixit Eric Boydens. Om hoofd en lichaam gezond te maken, moet de ziel genezen. Dat komt als eerste, zo refereert de Antwerpse arts naar Plato. Hij schetst de geschiedenis van burn-out en chronische stress en geeft weer hoe de aandoening best wordt aangepakt. Dat linkt de 'hof-arts' aan een 'globale, wereldwijde burn-out'. Tegelijk stelt hij vast - ook al is het nog winter - 'dat er iets' aan het gebeuren is. "Bottom-up en wereldwijd ontstaat een beweging. Een rijke onderstroom met veel voedende verbindingen. Een worldwideweb." En zo heet hij de lezer symbolisch welkom in zijn Droomgaard geworden boomgaard, "een plek waar artsen, coaches, duurzame ondernemers (opnieuw) durven dromen en stelling durven nemen over een nieuwe economie en een nieuwe aarde met een nieuw verhaal. Durven dromen over een Nieuw Verhaal is waar het in de Droomgaard om draait", aldus de auteur. Het is lente. Het laatste hoofdstuk reikt een nieuw kompas aan gericht op gezondheid. Inspiratie vindt Boydens onder meer bij dokter Machteld Huber die ook de Christelijke Mutualiteit inspireerde om te switchen van ziekte- naar gezondheidsfonds. In de Droomgaard geldt voor gezondheidszorg de nieuwe eed van Hippocrates (Genève, WMA, 2017) en als krijtlijnen voor een betere wereld 'de verklaring van 30 november 2019'.